Skip to content

Användarvillkor

1. Inledning

1.1 Välkommen till Immediate Connects digitala hubb (hädanefter ”Webbplatsen”). För frågor eller ytterligare information kan du nå oss på support@immediateconnect.net.

1.2 På vår webbplats finns information om handelsplattformar från tredje part (”Tredjepartsplattformar”) och tillhörande tjänster (benämns ”Tjänster”).

1.3 Användaravtalet (”Avtalet”) klargör de regler som styr din (”Du”, ”Din” eller ”Användaren”) användning av vår Webbplats och våra Tjänster. Vänligen se till att du förstår dessa regler noggrant. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster bekräftar du att du accepterar detta avtal. Om du inte samtycker till någon del av dessa regler ber vi dig att avstå från att använda vår webbplats och våra tjänster.

1.4 Vår Integritetspolicy är en viktig del av detta Avtal. Genom att acceptera detta Avtal samtycker du också till vår Integritetspolicy.

2. Kriterier för användare

2.1 Du kan komma åt webbplatsen och tjänsterna om du

2.1.1 Är minst 18 år gammal;

2.1.2 Har nödvändiga rättigheter, befogenheter och kapacitet att ingå detta avtal och följa dess villkor;

2.1.3 Inte är juridiskt förbjuden att använda vår webbplats och våra tjänster enligt din lokala lagstiftning.

3. Begränsningar av åtkomst

3.1 Vi kan begränsa åtkomsten till vår webbplats och våra tjänster i vissa regioner eller för specifika användare av juridiska skäl, regleringsskäl eller riskhanteringsskäl.

3.2 Användare från vissa länder kan behöva uppfylla ytterligare krav eller villkor. Om du går in på vår webbplats från något av de begränsade territorierna kan webbplatsen och tjänsterna vara otillgängliga eller blockerade.

4. Förbjudna åtgärder

4.1 När du använder vår webbplats och våra tjänster bör du inte delta i aktiviteter som:

4.1.1 Kränka några rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller andra äganderättigheter;

4.1.2 Innehålla skadligt, stötande, ärekränkande, fördomsfullt eller olämpligt innehåll;

4.1.3 Innefattar användning av virus eller annan skadlig programvara;

4.1.4 Bryta mot någon lag;

  • Hindra andra användares upplevelse på webbplatsen eller med tjänsterna.

5. Äganderätt

5.1 Allt innehåll som finns tillgängligt på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper och programvara, är vår egendom eller våra licensgivares egendom och skyddas av immaterialrättsliga lagar.

5.2 Din användning av vår webbplats och våra tjänster ger dig inte rätt till någon av våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”. Vi garanterar inte riktigheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten för webbplatsen, tjänsterna eller relaterad grafik som finns på webbplatsen.

6.2 Vi ska inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till, indirekt förlust eller skada eller följdskada, till följd av eller i samband med användningen av vår webbplats eller våra tjänster.

7. Externa tjänster eller innehåll

7.1 Våra Tjänster kan innehålla innehåll eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Vi varken kontrollerar, stödjer eller tar ansvar för sådant innehåll eller sådana tjänster.

8. Länkar till andra plattformar

8.1 Vår webbplats kan innehålla länkar som leder till webbplatser från tredje part. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet. Vi utövar ingen kontroll över innehållet eller resurserna på dessa webbplatser, och vi är inte heller ansvariga för dem.

9. Ändringar av detta avtal

9.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra detta Avtal vid behov. Vi kommer att hålla dig informerad om eventuella ändringar genom att publicera det nya avtalet på denna sida.

9.2 Vi rekommenderar att du läser igenom detta Avtal från tid till annan för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Ändringar av detta avtal träder i kraft när de publiceras på denna sida.

10. Uppsägningsklausul

10.1 Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller stänga av din åtkomst till vår webbplats och våra tjänster omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot detta avtal.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

11.1 Detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i den jurisdiktion där vårt företag är registrerat, utan att ge verkan åt några principer om lagkonflikter.

11.2 Du samtycker till den exklusiva jurisdiktionen för de domstolar som ligger inom vårt företags jurisdiktion för att lösa eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal eller webbplatsen eller tjänsterna.

12. Kontaktuppgifter

12.1 För eventuella frågor om detta avtal, vänligen kontakta oss på support@immediateconnect.net.

Lyft din handel till nya höjder

Ge dig ut på en revolutionerande resa inom tillgångshandel med Immediate Connect - en extraordinär blandning av artificiell intelligens och big data som öppnar upp för oöverträffade handelsmöjligheter. Ge dig själv möjlighet att erövra marknaderna med enastående precision och finess. Upplev framtidens handel redan idag.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X