Skip to content

Kasutustingimused

1. Preambul

1.1 Tere tulemast Immediate Connecti digitaalsesse keskusesse (edaspidi “veebisait”). Küsimuste või lisateabe saamiseks võite meiega ühendust võtta aadressil support@immediateconnect.net.

1.2 Meie veebisait sisaldab üksikasju kolmandate isikute kauplemisplatvormide (“Kolmandate isikute platvormid”) ja nendega seotud teenuste kohta (edaspidi “teenused”).

1. 3 Kasutusleping (“Leping”) selgitab reegleid, mis reguleerivad teie (“teie”, “teie” või “kasutaja”) veebilehe ja teenuste kasutamist. Palun veenduge, et te mõistate neid eeskirju põhjalikult. Kasutades meie veebisaiti ja teenuseid, kinnitate, et nõustute käesoleva lepinguga. Kui te ei nõustu nende reeglite mis tahes osaga, siis palun hoiduge meie veebisaidi ja teenuste kasutamisest.

1.4 Meie privaatsuspoliitika on käesoleva lepingu oluline osa. Käesoleva lepingu aktsepteerimisega nõustute ka meie privaatsuspoliitikaga.

2. Kasutaja kriteeriumid

2. 1 Saate veebisaidile ja teenustele ligi, kui:

2.1.1 on vähemalt 18-aastane;

2.1.2 omab vajalikke õigusi, volitusi ja suutlikkust käesoleva lepingu sõlmimiseks ja selle tingimuste täitmiseks;

2.1.3 Teil ei ole seadusega keelatud kasutada meie veebisaiti ja teenuseid vastavalt teie kohalikele seadustele.

3. Juurdepääsupiirangud

3. 1 Me võime piirata juurdepääsu meie veebisaidile ja teenustele teatud piirkondades või teatud kasutajatele õiguslikel, regulatiivsetel või riskijuhtimise eesmärkidel.

3. 2 Teatud riikidest pärit kasutajatelt võidakse nõuda lisanõuete või -tingimuste täitmist. Kui sisenete meie veebisaidile mis tahes piiratud territooriumilt, võivad veebisait ja teenused olla kättesaamatud või blokeeritud.

4. Keelatud tegevused

4. 1 Meie veebilehe ja teenuste kasutamise käigus ei tohiks te osaleda tegevustes, mis:

4.1. 1 rikkuda mis tahes õigusi, sealhulgas intellektuaalomandiõigusi, privaatsusõigusi või muid varalisi õigusi;

4.1.2 sisaldada kahjulikku, solvavat, laimavat, eelarvamuslikku või ebasobivat sisu;

4.1.3 Viiruste või muu pahatahtliku tarkvara kasutamine;

4.1. 4 rikkuda seadusi;

  • Takistada teiste kasutajate kogemust veebisaidil või teenustega.

5. Omandiõigused

5.1 Kogu meie veebilehe sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, graafika, logod ja tarkvara on meie või meie litsentsiandjate omand ja seda kaitsevad intellektuaalomandi seadused.

5. 2 Meie veebilehe ja teenuste kasutamine ei anna teile õigust meie või kolmandate isikute intellektuaalomandi õigustele.

6. Vastutuse piiramine

6. 1 Veebilehte ja teenuseid pakutakse “nagu on” ja “nagu saadaval”. Me ei garanteeri ega garanteeri veebisaidi, teenuste või sellega seotud graafika täpsust, usaldusväärsust, sobivust või kättesaadavust.

6.2 Me ei vastuta mis tahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudse või kaudse kahju eest, mis tuleneb meie veebisaidi või teenuste kasutamisest või on sellega seotud.

7. Välised teenused või sisu

7. 1 Meie teenused võivad sisaldada kolmandate isikute pakutavat sisu või teenuseid. Me ei kontrolli, ei toeta ega võta vastutust sellise sisu või teenuste eest.

8. Lingid teistele platvormidele

8.1 Meie veebisait võib sisaldada linke, mis viivad kolmandate isikute veebisaitidele. Need lingid on esitatud teie mugavuse huvides. Me ei kontrolli nende saitide sisu ega ressursse ega ole nende eest vastutavad.

9. Käesoleva lepingu muudatused

9.1 Me jätame endale õiguse muuta käesolevat lepingut vastavalt vajadusele. Me hoiame teid kursis mis tahes muudatustega, avaldades uue lepingu sellel leheküljel.

9. 2 Soovitame käesolevat lepingut aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis muudatustega. Käesoleva lepingu muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist sellel leheküljel.

10. Lõpetamise klausel

10.1 Meil on õigus lõpetada või peatada teie juurdepääs meie veebisaidile ja teenustele kohe, ilma eelneva etteteatamise või vastutuseta, mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui te rikute käesolevat lepingut.

11. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

11.1 Käesolevat lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas selle jurisdiktsiooni seadustega, kus meie ettevõte on registreeritud, ilma et see mõjutaks kollisiooninormide põhimõtteid.

11.2 Te nõustute, et meie ettevõtte jurisdiktsioonis asuvad kohtud on ainupädevad lahendama kõik käesolevast lepingust või veebisaidist või teenustest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi.

12. Kontaktandmed

12. 1 Käesoleva lepingu kohta tekkivate küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil support@immediateconnect.net.

Tõsta oma kauplemine uutesse kõrgustesse

Alustage revolutsioonilist varadega kauplemise teekonda koos Immediate Connectiga - erakordne tehisintellekti ja suurandmete segu, mis avab enneolematuid kauplemisvõimalusi. Võimaldage endale, et vallutada turud märkimisväärse täpsuse ja peenusega. Kogemused kaubanduse tulevikust juba täna.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X