Skip to content

Termeni de utilizare

1. Preambul

1.1 Bine ați venit la hub-ul digital al Immediate Connect (denumit în continuare „site-ul web”). Pentru întrebări sau informații suplimentare, ne puteți contacta la support@immediateconnect.net.

1.2 Site-ul nostru furnizează detalii despre platformele de tranzacționare ale terților („Platformele terților”) și serviciile afiliate (denumite „Servicii”).

1.3 Acordul de utilizare („Acordul”) elucidează regulile care guvernează utilizarea de către dumneavoastră („dumneavoastră”, „dumneavoastră” sau „utilizatorul”) a site-ului și a serviciilor noastre. Vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți aceste reguli în totalitate. Prin utilizarea Site-ului și a Serviciilor noastre, vă afirmați că acceptați acest Acord. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor reguli, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea site-ului și a serviciilor noastre.

1.4 Politica noastră de confidențialitate este o componentă vitală a acestui acord. Prin acceptarea prezentului acord, sunteți de asemenea de acord cu Politica noastră de confidențialitate.

2. Criterii de utilizare

2.1 Puteți accesa Site-ul și Serviciile dacă:

2.1.1 au vârsta minimă de 18 ani;

2.1.2. posedă drepturile, autoritatea și capacitatea necesare pentru a încheia prezentul acord și a adera la termenii acestuia;

2.1.3 Nu vă este interzis din punct de vedere legal să utilizați site-ul și serviciile noastre, în conformitate cu legile locale.

3. Constrângeri de acces

3.1 Este posibil să limităm accesul la site-ul și serviciile noastre în anumite regiuni sau la anumiți utilizatori în scopuri legale, de reglementare sau de gestionare a riscurilor.

3. 2 Este posibil ca utilizatorii din anumite țări să trebuiască să îndeplinească cerințe sau condiții suplimentare. Dacă accesați site-ul nostru web din oricare dintre teritoriile restricționate, este posibil ca site-ul web și serviciile să fie inaccesibile sau blocate.

4. Acțiuni interzise

4.1 În cursul utilizării site-ului și serviciilor noastre, nu trebuie să participați la activități care:

4.1.1 Încălcarea oricăror drepturi, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală, a drepturilor de confidențialitate sau a altor drepturi de proprietate;

4.1.2 să aibă un conținut dăunător, ofensator, defăimător, prejudiciabil sau nepotrivit;

4.1.3 Implică utilizarea de viruși sau orice alt software rău intenționat;

4.1.4 Să încalce orice lege;

  • Să împiedice experiența altor utilizatori pe site-ul web sau cu Serviciile.

5. Drepturi de proprietate

5.1 Tot conținutul disponibil pe site-ul nostru, inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică, logo-uri și software, este proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri și este protejat de legile privind proprietatea intelectuală.

5.2 Utilizarea de către dvs. a Site-ului și a Serviciilor noastre nu vă dă dreptul la niciunul dintre drepturile noastre de proprietate intelectuală sau ale unor terțe părți.

6. Limitarea răspunderii

6.1 Site-ul și Serviciile sunt furnizate „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile”. Nu garantăm și nu asigurăm acuratețea, fiabilitatea, adecvarea sau disponibilitatea site-ului web, a serviciilor sau a graficii aferente conținute pe site-ul web.

6.2 Nu vom fi trași la răspundere pentru nicio pierdere sau pagubă, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, pierderi sau pagube indirecte sau indirecte, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor noastre.

7. Servicii sau conținut extern

7.1 Serviciile noastre pot încorpora conținut sau servicii furnizate de terțe părți. Noi nu controlăm, nu aprobăm și nu ne asumăm responsabilitatea pentru astfel de conținut sau servicii.

8. Legături cu alte platforme

8.1 Site-ul nostru web poate conține linkuri care duc la site-uri web ale unor terțe părți. Aceste linkuri sunt furnizate pentru confortul dumneavoastră. Nu exercităm niciun control asupra conținutului sau resurselor acestor site-uri și nici nu suntem răspunzători pentru acestea.

9. Modificări ale prezentului acord

9.1 Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul acord în funcție de necesități. Vă vom informa cu privire la orice modificări prin publicarea noului acord pe această pagină.

9.2 Vă recomandăm să revizuiți acest Acord din când în când pentru a fi la curent cu orice modificări. Modificările aduse prezentului acord intră în vigoare de îndată ce sunt publicate pe această pagină.

10. Clauza de reziliere

10.1 Ne rezervăm dreptul de a rezilia sau de a vă suspenda accesul la site-ul și serviciile noastre imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă încălcați acest acord.

11. Legea aplicabilă și jurisdicția

11.1 Prezentul acord este guvernat și interpretat în conformitate cu legile din jurisdicția în care este înregistrată compania noastră, fără a da efect oricăror principii de conflict de legi.

11.2 Sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă a instanțelor situate în jurisdicția companiei noastre pentru soluționarea oricăror litigii care decurg din sau au legătură cu acest acord sau cu site-ul web sau serviciile.

12. Informații de contact

12.1 Pentru orice întrebări legate de acest acord, vă rugăm să ne contactați la support@immediateconnect.net.

Ridicați-vă tranzacțiile la noi înălțimi

Porniți într-o călătorie revoluționară de tranzacționare a activelor cu Immediate Connect - un amestec extraordinar de inteligență artificială și date mari, care vă oferă capacități de tranzacționare fără precedent. Dați-vă puterea de a cuceri piețele cu o precizie și o finețe remarcabile. Experimentați astăzi viitorul tranzacționării.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X