Skip to content

Pogoji uporabe

1. Preambula

1.1 Dobrodošli v digitalnem vozlišču Immediate Connect (v nadaljevanju “spletna stran”). Za poizvedbe ali dodatne informacije smo vam na voljo na spletnem naslovu support@immediateconnect.net.

1.2 Na našem spletnem mestu so na voljo podrobnosti o trgovalnih platformah tretjih oseb (“platforme tretjih oseb”) in povezanih storitvah (v nadaljnjem besedilu “storitve”).

1.3 Uporabniška pogodba (“Pogodba”) pojasnjuje pravila, ki urejajo vašo (“vi”, “vaš” ali “uporabnik”) uporabo našega spletnega mesta in storitev. Prepričajte se, da ta pravila dobro razumete. Z uporabo našega spletnega mesta in storitev potrjujete, da se strinjate s to pogodbo. Če se ne strinjate s katerim koli delom teh pravil, ne uporabljajte našega spletnega mesta in storitev.

1.4 Naš pravilnik o zasebnosti je bistvena sestavina te pogodbe. S sprejetjem te pogodbe se strinjate tudi z našim pravilnikom o zasebnosti.

2. Merila za uporabnike

2.1 Do spletnega mesta in storitev lahko dostopate, če:

2.1.1 so stari najmanj 18 let;

2.1.2 ima potrebne pravice, pooblastila in sposobnost za sklenitev te pogodbe in spoštovanje njenih pogojev;

2.1.3 da vam uporaba našega spletnega mesta in storitev ni zakonsko prepovedana v skladu z vašimi lokalnimi zakoni.

3. Omejitve dostopa

3.1 Dostop do našega spletnega mesta in storitev lahko omejimo v določenih regijah ali določenim uporabnikom zaradi pravnih in regulativnih razlogov ali zaradi obvladovanja tveganj.

3.2 Uporabniki iz določenih držav bodo morda morali izpolnjevati dodatne zahteve ali pogoje. Če do našega spletnega mesta dostopate s katerega koli od ozemelj z omejitvami, so lahko spletno mesto in storitve nedostopni ali blokirani.

4. Prepovedana dejanja

4.1 Med uporabo našega spletnega mesta in storitev ne smete sodelovati pri dejavnostih, ki:

4.1 .1 kršite kakršne koli pravice, vključno s pravicami intelektualne lastnine, pravicami do zasebnosti ali drugimi lastninskimi pravicami;

4.1.2 vsebovati škodljive, žaljive, obrekljive, predsodkov polne ali neprimerne vsebine;

4.1.3 Vključuje uporabo virusov ali druge zlonamerne programske opreme;

4.1.4 kršite zakone;

  • oviranje drugih uporabnikov pri uporabi spletnega mesta ali storitev.

5. Lastninske pravice

5.1 Vsa vsebina, ki je na voljo na našem spletnem mestu, vključno z besedilom, grafiko, logotipi in programsko opremo, je naša last ali last naših izdajateljev licenc in jo varujejo zakoni o intelektualni lastnini.

5.2 Vaša uporaba našega spletnega mesta in storitev vam ne daje pravice do nobene od naših pravic intelektualne lastnine ali pravic tretjih oseb.

6. Omejitev odgovornosti

6.1 Spletno mesto in storitve so na voljo v stanju, v kakršnem so, in kot so na voljo. Ne jamčimo za točnost, zanesljivost, primernost ali razpoložljivost spletnega mesta, storitev ali povezanih grafik, ki jih vsebuje spletno mesto.

6.2 Ne odgovarjamo za nobeno izgubo ali škodo, med drugim za posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki je posledica uporabe našega spletnega mesta ali storitev ali je z njimi povezana.

7. Zunanje storitve ali vsebine

7.1 Naše storitve lahko vključujejo vsebine ali storitve tretjih oseb. Takšne vsebine ali storitve ne nadzorujemo, ne potrjujemo in ne prevzemamo odgovornosti zanje.

8. Povezave do drugih platform

8.1 Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave, ki vodijo do spletnih mest tretjih oseb. Te povezave so na voljo za vaše udobje. Ne nadzorujemo vsebine ali virov teh spletnih mest in zanje nismo odgovorni.

9. Spremembe te pogodbe

9.1 Pridržujemo si pravico, da po potrebi spremenimo to pogodbo. O vseh spremembah vas bomo obveščali z objavo nove pogodbe na tej strani.

9.2 Priporočamo vam, da občasno pregledate to pogodbo in ste seznanjeni z vsemi spremembami. Spremembe te pogodbe začnejo veljati, ko so objavljene na tej strani.

10. Klavzula o prenehanju

10.1 Pridržujemo si pravico, da nemudoma, brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, prekinemo ali začasno ustavimo vaš dostop do našega spletnega mesta in storitev iz kakršnega koli razloga, med drugim tudi, če kršite to pogodbo.

11. Pristojno pravo in sodna pristojnost

11.1 To pogodbo urejajo in razlagajo zakoni jurisdikcije, v kateri je registrirano naše podjetje, brez upoštevanja načel kolizije zakonov.

11.2 Soglašate z izključno pristojnostjo sodišč, ki so v pristojnosti našega podjetja, za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezani s to pogodbo, spletnim mestom ali storitvami.

12. Kontaktni podatki

12.1 Za vsa vprašanja v zvezi s to pogodbo se obrnite na nas na naslov support@immediateconnect.net.

Povzdignite svoje trgovanje na novo raven

Podajte se na revolucionarno pot trgovanja s premoženjem z Immediate Connect - izjemno kombinacijo umetne inteligence in velikih količin podatkov, ki omogoča neprimerljive možnosti trgovanja. Omogočite si osvajanje trgov z izjemno natančnostjo in spretnostjo. Spoznajte prihodnost trgovanja že danes.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X