Skip to content

Warunki użytkowania

1. Preambuła

1. 1 Witamy w cyfrowym centrum Immediate Connect (zwanym dalej „Witryną”). W przypadku pytań lub dalszych informacji można skontaktować się z nami pod adresem support@immediateconnect.net.

1. 2 Nasza strona internetowa zawiera szczegółowe informacje na temat platform transakcyjnych stron trzecich („Platformy stron trzecich”) i powiązanych usług (określanych jako „Usługi”).

1. 3 Umowa z Użytkownikiem („Umowa”) określa zasady regulujące korzystanie przez Użytkownika („Użytkownik”) z naszej Witryny i Usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi zasadami. Korzystając z naszej Witryny i Usług, użytkownik potwierdza akceptację niniejszej Umowy. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią tych zasad, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej Witryny i Usług.

1. 4 Nasza Polityka Prywatności jest istotnym elementem niniejszej Umowy. Akceptując niniejszą Umowę, użytkownik wyraża również zgodę na naszą Politykę prywatności.

2. Kryteria użytkownika

2. 1 Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i Usług, jeśli

2.1. 1 Mają ukończone co najmniej 18 lat;

2.1. 2 Posiada niezbędne prawa, uprawnienia i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy i przestrzegania jej warunków;

2.1. 3 Nie jest prawnie zabronione korzystanie z naszej Witryny i Usług zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Ograniczenia dostępu

3. 1 Możemy ograniczyć dostęp do naszej Witryny i Usług w niektórych regionach lub dla określonych użytkowników w celach prawnych, regulacyjnych lub związanych z zarządzaniem ryzykiem.

3. 2 Użytkownicy z określonych krajów mogą być zobowiązani do spełnienia dodatkowych wymogów lub warunków. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Witryny z któregokolwiek z Terytoriów Zastrzeżonych, Witryna i Usługi mogą być niedostępne lub zablokowane.

4. Działania zabronione

4. 1 W trakcie korzystania z naszej Witryny i Usług użytkownik nie powinien uczestniczyć w działaniach, które

4.1. 1 Naruszać jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub innych praw własności;

4.1. 2 Zawierać szkodliwych, obraźliwych, zniesławiających, uprzedzających lub nieodpowiednich treści;

4.1. 3 Wykorzystywanie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania;

4.1. 4 Łamanie jakichkolwiek praw;

  • Utrudniać innym Użytkownikom korzystania z Witryny lub Usług.

5. Prawa własności

5. 1 Wszystkie treści dostępne w naszej Witrynie, w tym między innymi tekst, grafika, logo i oprogramowanie, stanowią naszą własność lub własność naszych licencjodawców i są chronione prawem własności intelektualnej.

5. 2 Korzystanie przez użytkownika z naszej Witryny i Usług nie uprawnia użytkownika do korzystania z naszych praw własności intelektualnej ani praw osób trzecich.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6. 1 Witryna i Usługi są świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie gwarantujemy ani nie zapewniamy dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności Witryny, Usług lub powiązanych grafik zawartych w Witrynie.

6. 2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi straty lub szkody pośrednie lub wtórne, wynikające z korzystania z naszej Witryny lub Usług lub z nimi związane.

7. Usługi lub treści zewnętrzne

7. 1 Nasze Usługi mogą zawierać treści lub usługi dostarczane przez osoby trzecie. Nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za takie treści lub usługi.

8. Linki do innych platform

8. 1 Nasza Witryna może zawierać łącza prowadzące do witryn internetowych osób trzecich. Linki te zostały zamieszczone dla wygody użytkowników. Nie sprawujemy kontroli nad zawartością lub zasobami tych witryn, ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

9. Modyfikacje niniejszej Umowy

9. 1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w razie potrzeby. Będziemy informować użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Umowę na tej stronie.

9. 2 Zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszą Umową, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Modyfikacje niniejszej Umowy wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

10. Klauzula wypowiedzenia

10. 1 Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia lub zawieszenia dostępu użytkownika do naszej Witryny i Usług, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

11. 1 Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem jurysdykcji, w której nasza spółka jest zarejestrowana, bez nadawania mocy obowiązującej jakimkolwiek zasadom kolizji prawa.

11. 2 Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów znajdujących się w jurysdykcji naszej firmy do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy, Witryny lub Usług lub z nimi związanych.

12. Informacje kontaktowe

12. 1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy, prosimy o kontakt pod adresem support@immediateconnect.net.

Wznieś swój handel na nowy poziom

Wyrusz w rewolucyjną podróż handlu aktywami z Immediate Connect - niezwykłym połączeniem sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych, odblokowującym niezrównane możliwości handlowe. Pozwól sobie na podbój rynków z niezwykłą precyzją i finezją. Poznaj przyszłość handlu już dziś.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X