Skip to content

Lietošanas noteikumi

1. Preambula

1.1 Laipni lūgti vietnē Immediate Connect (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne”). Ja jums ir jautājumi vai papildu informācija, varat sazināties ar mums pa e-pastu support@immediateconnect.net.

1.2. Mūsu tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par trešo personu tirdzniecības platformām (“Trešo personu platformas”) un saistītajiem pakalpojumiem (turpmāk – “Pakalpojumi”).

1.3. Lietotāja līgums (“Līgums”) izskaidro noteikumus, kas reglamentē Jūsu (“Jūs”, “Jūsu” vai “Lietotājs”) mūsu Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu lietošanu. Lūdzu, pārliecinieties, ka esat rūpīgi pārzinājis šos noteikumus. Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, jūs apstiprināt, ka piekrītat šim Līgumam. Ja jūs nepiekrītat kādai šo noteikumu daļai, lūdzu, atturieties no mūsu Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošanas.

1.4 Mūsu konfidencialitātes politika ir būtiska šī Līguma sastāvdaļa. Pieņemot šo Līgumu, jūs piekrītat arī mūsu konfidencialitātes politikai.

2. Lietotāja kritēriji

2.1 Jūs varat piekļūt Tīmekļa vietnei un Pakalpojumiem, ja:

2.1.1 Ir vismaz 18 gadus veci;

2.1.2 ir nepieciešamās tiesības, pilnvaras un rīcībspēja, lai noslēgtu šo Līgumu un ievērotu tā noteikumus;

2.1.3 Jums nav juridiski aizliegts izmantot mūsu Tīmekļa vietni un Pakalpojumus saskaņā ar Jūsu vietējiem tiesību aktiem.

3. Piekļuves ierobežojumi

3.1 Mēs varam ierobežot piekļuvi mūsu Tīmekļa vietnei un Pakalpojumiem noteiktos reģionos vai noteiktiem lietotājiem juridisku, regulatīvu vai riska pārvaldības iemeslu dēļ.

3.2. Lietotājiem no konkrētām valstīm var būt jāievēro papildu prasības vai nosacījumi. Ja piekļūstat mūsu Tīmekļa vietnei no jebkuras Ierobežotās teritorijas, Tīmekļa vietne un Pakalpojumi var būt nepieejami vai bloķēti.

4. Aizliegtās darbības

4.1 Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, jums nevajadzētu piedalīties darbībās, kas:

4.1.1 Pārkāpt jebkādas tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības, privātuma tiesības vai citas īpašumtiesības;

4.1.2 satur kaitīgu, aizskarošu, apmelojošu, aizspriedumainu vai nepiemērotu saturu;

4.1.3 Iesaistīt vīrusu vai citas ļaunprātīgas programmatūras izmantošanu;

4.1.4 Pārkāpt likumus;

  • traucēt citiem Lietotājiem izmantot Vietni vai Pakalpojumus.

5. Īpašumtiesības

5.1 Viss mūsu Tīmekļa vietnē pieejamais saturs, tostarp, bet ne tikai teksts, grafikas, logotipi un programmatūra, ir mūsu vai mūsu licences devēju īpašums, un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesību akti.

5.2 Mūsu Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošana nedod jums tiesības uz mūsu vai trešo personu intelektuālā īpašuma tiesībām.

6. Atbildības ierobežojumi

6.1 Tīmekļa vietne un Pakalpojumi tiek nodrošināti “tādi, kādi ir” un “tādi, kādi ir pieejami”. Mēs negarantējam un negarantējam Tīmekļa vietnes, Pakalpojumu vai saistītās grafikas, kas ietverta Tīmekļa vietnē, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību.

6.2 Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, tostarp, bet ne tikai, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies mūsu Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu lietošanas rezultātā vai saistībā ar to.

7. Ārējie pakalpojumi vai saturs

7.1 Mūsu Pakalpojumos var būt iekļauts saturs vai pakalpojumi, ko nodrošina trešās puses. Mēs nekontrolējam, neatbalstām un neuzņemamies atbildību par šādu saturu vai pakalpojumiem.

8. Saites uz citām platformām

8.1 Mūsu Tīmekļa vietnē var būt saites, kas ved uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Šīs saites ir sniegtas jūsu ērtībai. Mēs nekontrolējam šo vietņu saturu vai resursus un neesam par tiem atbildīgi.

9. Šā nolīguma grozījumi

9.1 Mēs paturam tiesības pēc nepieciešamības mainīt šo Līgumu. Mēs jūs informēsim par jebkādām izmaiņām, publicējot jauno Līgumu šajā lapā.

9.2 Mēs iesakām laiku pa laikam pārskatīt šo Līgumu, lai būtu informēti par visām izmaiņām. Šī Līguma grozījumi stājas spēkā, tiklīdz tie ir publicēti šajā lapā.

10. Līguma izbeigšanas klauzula

10.1 Mēs paturam tiesības nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības, pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi mūsu Tīmekļa vietnei un Pakalpojumiem jebkādu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja jūs pārkāpjat šo Līgumu.

11. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

11.1 Šo Līgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar tās jurisdikcijas likumiem, kurā reģistrēts mūsu uzņēmums, neņemot vērā nekādus tiesību normu kolīziju principus.

11.2. Jūs piekrītat, ka strīdu, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar šo Līgumu, Tīmekļa vietni vai Pakalpojumiem, izšķiršana ir mūsu uzņēmuma jurisdikcijā esošo tiesu ekskluzīvā jurisdikcijā.

12. Kontaktinformācija

12.1 Ja rodas jautājumi par šo Līgumu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz support@immediateconnect.net.

Paaugstiniet savu tirdzniecību līdz jaunām virsotnēm

Dodieties revolucionārā aktīvu tirdzniecības ceļojumā ar Immediate Connect - neparastu mākslīgā intelekta un lielo datu apvienojumu, kas paver nepārspējamas tirdzniecības iespējas. Ļaujiet sev iekarot tirgus ar ievērojamu precizitāti un izsmalcinātību. Izbaudiet tirdzniecības nākotni jau šodien.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X