Skip to content

Konfidencialitātes politika

Uzņēmumā Immediate Connect mums ir ļoti svarīgi saglabāt jūsu personiskās informācijas drošību un ievērot jūsu tiesības uz privātumu.

Mūsu konfidencialitātes politika kalpo kā ceļvedis, kurā izklāstītas mūsu procedūras, kā apstrādāt, apkopot, uzglabāt un izmantot jūsu sniegtos datus saistībā ar mūsu vietni immediateconnect.net (turpmāk tekstā – “Vietne”).

Mēs apņemamies jums uzņemties šādas saistības:

Skaidrība par jūsu personas datu pārvaldību:

Mēs uzskatām, ka vēlamies jums sniegt visaptverošu informāciju, lai jūs varētu pieņemt pamatotus lēmumus par savu personas datu apstrādi. Mēs cenšamies nekavējoties un atbilstoši sniegt nepieciešamo informāciju par jūsu datu pārvaldību.

Turklāt, ja mēs apzināmies, ka mums ir nepieciešams sniegt jums konkrētu informāciju, mēs jums apliecinām, ka tā tiks sniegta vispiemērotākajā laikā un vietā.

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar mums pa e-pastu support@immediateconnect.net.

Jūsu personas datu apstrāde, kā aprakstīts šajā politikā:

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus dažādiem nolūkiem, tostarp, bet ne tikai, lai atvieglotu jums mūsu Tīmekļa vietnes lietošanu, uzlabotu lietotāja pieredzi, uzlabotu mūsu pakalpojumus (tostarp Tīmekļa vietni), aizsargātu mūsu tiesības un intereses, veiktu administratīvas un uzņēmējdarbības darbības, lai atbalstītu pakalpojumu sniegšanu lietotājiem, izpildītu juridiskās un/vai regulatīvās prasības un izprastu jūsu konkrētās vēlmes un vajadzības.

Apņemšanās ievērot jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

Mēs cenšamies nodrošināt, lai jūs kā datu subjekts varētu izmantot savas tiesības. Jūs varat sazināties ar mums, kad vien vēlaties pārskatīt savus personas datus, pieprasīt to izmaiņas, dzēšanu, ierobežot to izmantošanu noteiktiem vai visiem mērķiem, vai arī pieprasīt to nodošanu jums vai trešai personai. Mēs apsolām rīkoties saskaņā ar likumu.

Personas datu aizsardzība:

Lai gan absolūtu jūsu personas datu aizsardzību nav iespējams garantēt, mēs jums apliecinām, ka izmantojam dažādas stratēģijas un drošības pasākumus, lai tos aizsargātu.

Mūsu visaptverošā konfidencialitātes politika

 1. Politikas darbības joma:

Šajā politikā ir aprakstīti personas datu veidi, ko mēs apkopojam par personām, kā mēs tos vācam, izmantojam, kopīgojam, aizsargājam un apstrādājam, kā arī citas lietas.

Šajā politikā “Personas dati” attiecas uz jebkādu informāciju, kas saistīta ar identificējamu personu. Identificējama persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai kopā ar citu mūsu rīcībā esošo vai mums pieejamo informāciju.

Termins “apstrāde” šajā politikā nozīmē jebkuru darbību, kas tiek veikta ar personas datiem, ietverot to vākšanu, reģistrēšanu, organizēšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izguvi, izmantošanu, izpaušanu, apvienošanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

Mūsu pakalpojumi nav paredzēti personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Mēs apzināti nevācam informāciju un nenodrošinām piekļuvi mūsu pakalpojumiem personām, kas jaunākas par šo vecumu. Ja atklāsim, ka ir vākti bērna dati, mēs veiksim pasākumus, lai tos nekavējoties dzēstu.

 1. Kad mēs apkopojam jūsu personas datus?

Mēs apkopojam personas datus, kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu Pakalpojumiem, izmantojat mūsu pakalpojumu kanālus, pārlūkojat mūsu Tīmekļa vietni un/vai sazinieties ar mums. Dažkārt jūs brīvprātīgi sniedzat mums šos datus, bet citkārt mēs tos iegūstam, analizējot jūsu mijiedarbību ar mūsu Pakalpojumiem un pakalpojumu kanāliem.

 1. Brīvprātīga personas datu kopīgošana un tās sekas

Lai gan jums nav pienākuma sniegt mums savus personas datus, to nedarīšana var kavēt mūsu spēju sniegt mūsu Pakalpojumus, kavēt jūsu Tīmekļa vietnes izmantošanu vai traucēt mūsu Pakalpojumu un Tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

 1. Kādus personas datus mēs apkopojam par jums?

Mēs apkopojam personas datus jūsu apmeklējumu laikā mūsu Tīmekļa vietnē, tostarp tiešsaistes darbību žurnālu, datplūsmas datus (tostarp IP adresi, piekļuves laiku un datumus, apmeklētās lapas, izmantoto valodu, programmatūras avāriju ziņojumus un pārlūkprogrammas veidu) un informāciju par ierīci. Daļa šīs informācijas var neidentificēt jūs personiski, tāpēc tā nav uzskatāma par personas datiem.

Mēs apkopojam arī visus personas datus, kurus jūs brīvprātīgi mums sniedzat, kad ar mums sazinieties.

Visbeidzot, mēs apkopojam personas datus, kurus jūs nepārprotami sniedzat, lai iesniegtu trešām personām, piemēram, savu vārdu un e-pasta adresi.

 1. Personas datu apstrādes pamatojums un juridiskais pamats

Immediate Connect izmanto jūsu personas datus noteiktiem mērķiem, stingri ievērojot attiecīgos juridiskos pamatus.

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus tikai tad, ja pastāv likumīgs juridiskais pamats. Juridiskais pamatojums, uz kura pamata mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus, ir šāds:

– Jūs esat skaidri piekritis savu Personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Tas attiecas uz gadījumiem, kad jūs apzināti iesniedzat mums savu informāciju, izmantojot Tīmekļa vietni, lai mēs to kopīgotu ar trešām personām. – Apstrādes nepieciešamība atbilst Immediate Connect vai trešās puses likumīgajām interesēm. Tas varētu ietvert, piemēram, mūsu Pakalpojumu uzlabošanu vai juridisku prasību izskatīšanu vai aizstāvību. – Apstrāde ir būtiska, lai izpildītu juridisku prasību, kas attiecas uz Immediate Connect.

Jebkurā laikā varat sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz adresi support@immediateconnect.net, lai saņemtu informāciju par mūsu pārskatīšanas procesu. Tas ļaus jums skaidrāk saprast, vai mēs apstrādājam jūsu Personas datus, pamatojoties uz likumīgo interešu nepieciešamību, ko īsteno Immediate Connect vai trešā puse.

Šeit ir uzskaitīti nolūki, kādos mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus, un šādas apstrādes juridiskie pamati:

| # | Mērķis | Juridiskais pamats |

| 1 | Pēc jūsu pieprasījuma kopīgot jūsu informāciju ar trešām personām | Jūsu nepārprotama piekrišana |

| 2 | Lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, lūgumiem un/vai sūdzībām | Likumīgās intereses, ko īsteno Immediate Connect vai trešā persona |

| 3 | Lai izpildītu jebkādus juridiskos pienākumus vai tiesas vai administratīvos rīkojumus | Juridiskais pienākums |

| 4 | Lai uzlabotu mūsu pakalpojumus | Likumīgās intereses, ko īsteno Immediate Connect vai trešā persona |

| 5 | Lai novērstu krāpšanu, ļaunprātīgu mūsu Pakalpojumu izmantošanu | Likumīgās intereses, ko īsteno Immediate Connect vai trešā persona |

| 6 | Lai veiktu un uzturētu dažādas mūsu Pakalpojumu atbalsta darbības | Likumīgās intereses, ko īsteno Immediate Connect vai trešā persona |

| 7 | Lai veiktu analīzi, tostarp statistisko analīzi | Likumīgās intereses, ko īsteno Immediate Connect vai trešā persona |

| 8 | Lai aizsargātu mūsu un trešo personu intereses, tiesības un aktīvus | Likumīgās intereses, ko īsteno Immediate Connect vai trešā persona |

 1. Personas datu kopīgošana ar trešām pusēm

Immediate Connect var izpaust jūsu Personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, datu glabāšanas un mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, IP adrešu informācijas analītiķiem un tiem, kas sniedz lietotāju pieredzes izpētes, analītiskos, tehniskos un diagnostikas pakalpojumus.

Turklāt pēc jūsu pieprasījuma mēs varam kopīgot noteiktus Personas datus ar trešo pušu Bitcoin tirdzniecības platformām. Šajos gadījumos jūsu dati tiek pārvaldīti saskaņā ar attiecīgajām konfidencialitātes politikām.

Immediate Connect var arī izplatīt jūsu Personas datus starp savām saistītajām struktūrām un uzņēmējdarbības partneriem, kas ļauj Immediate Connect uzlabot un pilnveidot lietotājiem piedāvātos pakalpojumus un produktus.

Mēs varam izpaust jūsu Personas datus valsts iestādēm, vietējām varas iestādēm un regulatīvajām struktūrām, kā arī lai aizsargātu savas un trešo personu intereses, tiesības un īpašumu, tostarp, lai ierosinātu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Turklāt jūsu Personas dati var tikt izpausti potenciālajiem Immediate Connect un/vai jebkura tā grupas uzņēmuma pircējiem, investoriem vai aizdevējiem, kā arī jebkura līdzīga darījuma laikā (tostarp uzņēmuma aktīvu pārdošanas gadījumā) un/vai saistībā ar jebkuru Immediate Connect vai jebkura tā grupas uzņēmuma apvienošanos, reorganizāciju, konsolidāciju vai bankrotu.

 1. Sīkfailu un trešo pušu pakalpojumu izmantošana

Mūsu vietnē var tikt izmantoti trešo pušu pakalpojumi, tostarp analītiskie uzņēmumi vai reklāmas pakalpojumu sniedzēji. Šādas struktūras var izmantot arī sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas saskaņā ar savām politikām.

Sīkfaili – nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni, – ir būtiski rīki, lai iegūtu informāciju par jums un jūsu uzvedību. Šī informācija palīdz mums uzlabot jūsu lietotāja pieredzi, atcerēties jūsu preferences, pielāgot mūsu piedāvājumus un ģenerēt svarīgu statistiku.

Pastāv divu veidu sīkfaili: sesijas sīkfaili, kas ir īslaicīgi un pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu, un pastāvīgie sīkfaili, kas paliek jūsu ierīcē arī pēc pārlūkošanas sesijas un ļauj mūsu vietnei atpazīt jūs, kad jūs atgriežaties.

Šeit ir norādīti mūsu izmantoto sīkfailu veidi:

| Sīkfaila veids | Mērķis |

| – | – |

| Obligāti nepieciešamie sīkfaili | Sīkfaili, kas ir būtiski navigācijai un pieprasīto funkciju nodrošināšanai |

| Funkcionalitāte Sīkfaili | Atcerēties jūs pēc atgriešanās un atsaukt jūsu izvēli |

| Veiktspējas sīkfaili | Apkopot statistiku un optimizēt veiktspēju |

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus var pielāgot, lai daļēji vai pilnībā bloķētu vai noņemtu sīkfailus. Tomēr šādas darbības var mainīt Tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Tiešsaistes izsekošanas paziņojums: Šobrīd mūsu pakalpojums nereaģē uz “Do-Not-Track” signāliem.

 1. Personas datu glabāšana

Mēs glabājam jūsu Personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā politikā norādītos apstrādes nolūkus, vai ilgāk, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti, noteikumi vai politikas.

Mēs periodiski izvērtējam mūsu pārziņā esošos Personas datus, lai noteiktu, vai to dzēšana ir iespējama, nodrošinot, ka mēs nesaglabājam datus ilgāk par nepieciešamo termiņu.

 1. Personas datu nodošana citām valstīm vai starptautiskām organizācijām

Jūsu Personas dati var tikt nosūtīti uz valsti ārpus jūsu dzīvesvietas vai starptautiskām organizācijām. Šādos gadījumos mēs nodrošinām atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas datus un aizstāvētu jūsu tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) rezidentiem tiek piemēroti šādi nosacījumi, kas nodrošina garantijas un aizsardzību:

– Trešā valsts vai starptautiskā organizācija ir saņēmusi ES Komisijas apstiprinājumu par to, ka tā nodrošina pietiekamu nosūtīto personas datu aizsardzību. – Nodošanas pamatā ir juridiski izpildāms instruments starp valsts iestādēm vai struktūrām. – Nosūtīšana notiek saskaņā ar ES Komisijas pieņemtajām standarta datu aizsardzības klauzulām.

Lai uzzinātu vairāk par drošības pasākumiem, ko mēs izmantojam datu pārsūtīšanai, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu adresi: support@immediateconnect.net.

 1. Personas datu aizsardzība

Mēs piemērojam piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu augstu personas datu drošības līmeni, ņemot vērā ar apstrādi saistītos riskus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar noteiktām juridiskām vai citām no mums neatkarīgām prasībām mums var būt nepieciešams kopīgot Personas datus ar trešām personām, piemēram, valsts iestādēm. Šādos apstākļos mums ir ierobežota kontrole pār jūsu Personas datu aizsardzību, ko nodrošina šīs struktūras.

Ņemot vērā tiešsaistes datu pārraides raksturu, pilnīgu drošību nevar garantēt. Tādējādi mēs nevaram nodrošināt absolūtu aizsardzību Personas datiem, kas mums tiek nosūtīti internetā.

 1. Ārējo vietņu saites

Mūsu Tīmekļa vietnē var būt saites uz ārējām vietnēm vai lietojumprogrammām. Mēs nekontrolējam šīs vietnes vai lietojumprogrammas vai to datu vākšanas praksi. Mēs neesam atbildīgi par šo trešo pušu vietņu praksi vai politiku, tostarp par to konfidencialitātes un datu aizsardzības politiku. Mūsu politika neattiecas uz darbībām, kas veiktas šajās ārējās platformās.

Mēs iesakām iepazīties ar šo trešo pušu vietņu vai lietojumprogrammu konfidencialitātes politikām, pirms tās izmantojat un izpaužat savus Personas datus.

 1. Politikas grozījumi

Mēs varam periodiski pārskatīt šīs politikas noteikumus. Mēs informēsim par šiem atjauninājumiem, publicējot pārskatīto politiku mūsu Tīmekļa vietnē. Par būtiskām izmaiņām mēs jūs proaktīvi informēsim, izmantojot piemērotas saziņas metodes un ievietojot paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē. Visas izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties pēc atjauninātās Politikas publicēšanas mūsu Tīmekļa vietnē.

 1. Jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību

Kopumā jums ir tiesības jautāt, vai mēs vācam jūsu Personas datus, pārskatīt šos datus, vajadzības gadījumā pieprasīt labojumus un dzēst Personas datus, kas mums vairs nav nepieciešami. Jums ir arī tiesības ierobežot savu piekrišanu noteiktām datu apstrādes darbībām.

EEZ rezidentiem ņemiet vērā turpmāk norādīto:

Jūs varat izmantot turpmāk izklāstītās tiesības attiecībā uz saviem Personas datiem, sazinoties ar mums pa šādu adresi: support@immediateconnect.net.

Piekļuves tiesības

Jūs varat pieprasīt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu Personas datus. Ja tā ir, varat piekļūt datiem un saņemt papildu informāciju, tostarp par apstrādes nolūkiem, datu kategorijām, saņēmējiem un datu glabāšanas periodiem. Ja dati netiek vākti tieši no jums, varat jautāt par to izcelsmi un to, vai tie tiek izmantoti profilēšanā. Ja dati tiek pārsūtīti ārpus EEZ, varat jautāt par drošības pasākumiem.

Mēs varam sniegt apstrādājamo datu kopiju, par papildu kopijām var tikt piemērota maksa. Ja pieprasāt elektroniski, mēs sniegsim datus parasti izmantotā elektroniskā formātā, ja vien nav pieprasīts citādi.

Labošanas tiesības

Ja jūsu Personas dati ir neprecīzi, varat pieprasīt to labošanu. Pamatojoties uz apstrādes nolūkiem, jūs varat arī lūgt papildināt nepilnīgus datus par jums.

Izdzēšanas tiesības

Jūs varat pieprasīt dzēst savus Personas datus konkrētos apstākļos. Tomēr šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad apstrāde ir nepieciešama juridisku pienākumu izpildei vai juridisku prasību aizstāvībai.

Apstrādes ierobežojums

Tiesības Noteiktos apstākļos varat pieprasīt ierobežot savu Personas datu apstrādi.

Datu pārnesamības tiesības

Jūs varat pieprasīt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un jums ir tiesības ar zināmiem nosacījumiem nosūtīt šos datus citam pārzinim.

Iebildumu tiesības

Jūs varat iebilst pret savu Personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Jūs varat arī iebilst pret apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos.

Atteikuma tiesības

Savu piekrišanu datu apstrādei varat atsaukt jebkurā laikā, neietekmējot pirms atsaukšanas veiktās apstrādes likumību.

Sūdzības tiesības

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību ES uzraudzības iestādei par Personas datu apstrādi.

Jūsu tiesības var būt ierobežotas saskaņā ar ES vai dalībvalsts tiesību aktiem.

Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumiem bez liekas kavēšanās un viena mēneša laikā pēc to saņemšanas. Ja tas nepieciešams sarežģītības vai pieprasījumu apjoma dēļ, šo termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem. Mēs jūs informēsim viena mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas, ja kavēšanās būs kavēšanās, norādot tās iemeslus.

Jūsu pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, ja vien tie nebūs acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, un tādā gadījumā mēs paturam tiesības iekasēt saprātīgu maksu vai atteikties rīkoties pēc pieprasījuma.

Lai pārbaudītu identitāti, mēs varam pieprasīt papildu informāciju, ja mums ir pamatotas šaubas par personas, kas iesniedz pieprasījumu, identitāti.

Paaugstiniet savu tirdzniecību līdz jaunām virsotnēm

Dodieties revolucionārā aktīvu tirdzniecības ceļojumā ar Immediate Connect - neparastu mākslīgā intelekta un lielo datu apvienojumu, kas paver nepārspējamas tirdzniecības iespējas. Ļaujiet sev iekarot tirgus ar ievērojamu precizitāti un izsmalcinātību. Izbaudiet tirdzniecības nākotni jau šodien.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X