Skip to content

Gizlilik Politikası

Immediate Connect olarak, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaya ve gizlilik haklarınızı korumaya büyük önem veriyoruz.

Gizlilik Politikamız, immediateconnect.net web sitemizle (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ilişkili olarak sağladığınız verilerin işlenmesi, toplanması, saklanması ve kullanılmasına yönelik prosedürlerimizi özetleyen bir kılavuz görevi görür.

Size aşağıdaki taahhütleri veriyoruz:

Kişisel Verilerinizin Yönetimi Konusunda Netlik:

Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda eğitimli kararlar alabilmeniz için sizi kapsamlı bilgilerle donatmaya inanıyoruz. Veri yönetiminiz hakkında gerekli bilgileri hızlı ve uygun bir şekilde sağlamaya kendimizi adadık.

Ayrıca, size belirli bir bilgi vermemiz gerektiğini fark edersek, bunun en uygun zamanda ve yerde yapılacağını garanti ederiz.

Sorularınız veya açıklamalarınız için support@immediateconnect.net adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Kişisel Verilerinizin Bu Politikada Ayrıntılı Olarak İşlenmesi:

Kişisel verilerinizi, Web Sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek, hizmetlerimizi (Web Sitesi dahil) iyileştirmek, haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak, kullanıcılara hizmet sunumunu desteklemek için idari ve ticari faaliyetler yürütmek, yasal ve/veya düzenleyici gerekliliklere uymak ve özel tercihlerinizi ve ihtiyaçlarınızı anlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli amaçlarla işleyebiliriz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Koruma Taahhüdü:

Kendimizi, bir veri sahibi olarak haklarınızı kullanabilmenizi sağlamaya adadık. Kişisel verilerinizi gözden geçirmek, değişiklik talep etmek, silmek, belirli veya tüm amaçlar için kullanımını sınırlamak veya size veya üçüncü bir tarafa aktarılmasını sağlamak istediğinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yasalara uygun hareket edeceğimize söz veriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğini Sağlama:

Kişisel verilerinizin mutlak korunması garanti edilemese de, bu verileri güvence altına almak için çok çeşitli stratejiler ve önlemler kullandığımızı garanti ederiz.

Kapsamlı Gizlilik Politikamız

 1. Politikanın Kapsamı:

Bu Politika, bireyler hakkında topladığımız kişisel veri türlerini, diğer şeylerin yanı sıra bunları nasıl topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı, koruduğumuzu ve işlediğimizi özetlemektedir.

Bu politikada, “Kişisel Veriler” tanımlanabilir bir kişiyle ilişkili her türlü bilgiyi ifade eder. Tanımlanabilir bir kişi, doğrudan veya elimizde bulunan veya bizim için erişilebilir olan diğer bilgilerle birlikte tanımlanabilen kişidir.

Bu Politikadaki “işleme” terimi, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen ve bunların toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, depolanması, değiştirilmesi, geri alınması, kullanılması, ifşa edilmesi, birleştirilmesi, kısıtlanması, silinmesi veya imha edilmesini kapsayan her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Hizmetlerimiz 18 yaşından küçük bireylere yönelik değildir. Bu yaşın altındaki hiç kimseden bilerek bilgi toplamıyoruz veya hizmetlerimize erişim sağlamıyoruz. Bir çocuğun bilgilerinin toplandığını fark etmemiz halinde, bu bilgileri derhal silmek için gerekli önlemleri alacağız.

 1. Kişisel Verilerinizi Ne Zaman Topluyoruz?

Hizmetlerimizle etkileşime girdiğinizde, hizmet kanallarımızı kullandığınızda, Web Sitemize göz attığınızda ve/veya bizimle iletişime geçtiğinizde kişisel verilerinizi toplarız. Bazen bu verileri bizimle gönüllü olarak paylaşırsınız, diğer zamanlarda ise Hizmetlerimiz ve hizmet kanallarımızla olan etkileşimlerinizi analiz ederek toplarız.

 1. Kişisel Verilerin Gönüllü Paylaşımı ve Sonuçları

Kişisel verilerinizi bize sağlama yükümlülüğünüz olmamakla birlikte, bunu yapmamanız Hizmetlerimizi sunmamızı engelleyebilir, Web Sitesini kullanmanızı engelleyebilir veya Hizmetlerimizin ve Web Sitemizin işlevselliğini bozabilir.

 1. Sizin Hakkınızda Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Web sitemizi ziyaretleriniz sırasında çevrimiçi etkinlik günlüğü, trafik verileri (IP adresi, erişim saatleri ve tarihleri, ziyaret edilen sayfalar, kullanılan dil, yazılım çökme raporları ve tarayıcı türü dahil) ve cihaz bilgileri dahil olmak üzere kişisel veriler toplarız. Bu bilgilerden bazıları sizi kişisel olarak tanımlamayabilir, dolayısıyla Kişisel Veri teşkil etmez.

Ayrıca bizimle iletişime geçtiğinizde gönüllü olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileri de toplarız.

Son olarak, adınız ve e-posta adresiniz gibi üçüncü taraflara gönderilmek üzere açıkça sağladığınız kişisel verileri topluyoruz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Gerekçesi ve Hukuki Dayanağı

Immediate Connect, Kişisel Verilerinizi ilgili yasal temellere sıkı sıkıya bağlı kalarak belirli tanımlanmış amaçlar için kullanır.

Kişisel Verilerinizi yalnızca meşru bir yasal dayanak mevcutsa işleriz. Kişisel Verilerinizi işleyebileceğimiz yasal dayanaklar şunlardır:

– Kişisel Verilerinizin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine açıkça izin verdiniz. Bu, bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız için Web Sitesi aracılığıyla bize bilinçli olarak gönderdiğinizde geçerlidir. – İşleme gerekliliği, Immediate Connect veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatlerle uyumludur. Bu, örneğin Hizmetlerimizi geliştirmeyi veya yasal talepleri ele almayı veya savunmayı içerebilir. – İşleme, Immediate Connect’in tabi olduğu yasal bir gerekliliğe uymak için gereklidir.

İnceleme sürecimiz hakkında bilgi almak için istediğiniz zaman support@immediateconnect.net adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu, Kişisel Verilerinizi Immediate Connect veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatlerin gerekliliğine dayalı olarak işleyip işlemediğimizi daha net anlamanızı sağlayacaktır.

Kişisel Verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimizin ve bu işlemenin yasal dayanaklarının bir dökümü aşağıda verilmiştir:

| # | Amaç | Yasal Dayanak |

| 1 | Talebiniz üzerine bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmak | Açık rızanız |

| 2 | Sorularınızı, taleplerinizi ve/veya şikayetlerinizi ele almak için | Immediate Connect veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatler |

| 3 | Herhangi bir yasal yükümlülüğe veya adli veya idari emre uymak için | Yasal yükümlülük |

| 4 | Hizmetlerimizi geliştirmek için | Immediate Connect veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatler |

| 5 | Dolandırıcılığı, Hizmetlerimizin kötüye kullanımını önlemek için | Immediate Connect veya üçüncü bir tarafça takip edilen meşru menfaatler |

| 6 | Hizmetlerimiz için çeşitli destekleyici faaliyetleri yürütmek ve sürdürmek | Immediate Connect veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatler |

| 7 | İstatistiksel analiz de dahil olmak üzere analiz yapmak için | Immediate Connect veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatler |

| 8 | Bizim ve üçüncü tarafların çıkarlarını, haklarını ve varlıklarını korumak için | Immediate Connect veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatler |

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması

Immediate Connect, Kişisel Verilerinizi depolama ve barındırma sağlayıcıları, IP adresi bilgi analistleri ve kullanıcı deneyimi araştırması, analitik, teknik ve teşhis hizmetleri sağlayanlar gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına ifşa edebilir.

Ayrıca, talebiniz üzerine, belirli Kişisel Verileri üçüncü taraf Bitcoin ticaret platformlarıyla paylaşabiliriz. Bu durumlarda, verileriniz ilgili gizlilik politikalarına göre yönetilir.

Immediate Connect ayrıca Kişisel Verilerinizi, Immediate Connect’in kullanıcılara sunulan hizmetleri ve ürünleri iyileştirmesini ve geliştirmesini sağlayan bağlı kuruluşları ve iş ortakları arasında dağıtabilir.

Kişisel Verilerinizi devlet kurumlarına, yerel makamlara ve düzenleyici kurumlara ve ayrıca yasal taleplerin başlatılması, uygulanması veya savunulması dahil olmak üzere bizim ve üçüncü tarafların çıkarlarını, haklarını ve varlıklarını korumak için ifşa edebiliriz.

Ayrıca Kişisel Verileriniz, Immediate Connect ve/veya grup bünyesindeki herhangi bir şirketin potansiyel alıcılarına, yatırımcılarına veya kredi verenlerine veya benzer bir işlem sırasında (şirket varlıklarının satışı dahil) ve/veya Immediate Connect veya grup bünyesindeki herhangi bir şirketin herhangi bir birleşmesi, yeniden düzenlenmesi, konsolidasyonu veya iflası ile ilgili olarak ifşa edilebilir.

 1. Çerezlerin ve Üçüncü Taraf Hizmetlerinin Kullanımı

Sitemiz, analiz şirketleri veya reklam sağlayıcıları dahil olmak üzere üçüncü taraf hizmetlerin kullanımını içerebilir. Bu tür kuruluşlar, kendi politikalarına göre çerezleri veya benzer teknolojileri de kullanabilir.

Web sitemizi ziyaret ederken cihazınızda depolanan küçük metin dosyaları olan çerezler, sizin ve davranışlarınız hakkında bilgi toplamak için önemli araçlardır. Bu bilgiler kullanıcı deneyiminizi geliştirmemize, tercihlerinizi hatırlamamıza, tekliflerimizi uyarlamamıza ve önemli istatistikler oluşturmamıza yardımcı olur.

İki temel çerez türü vardır: geçici olan ve yalnızca web tarayıcınızı kapatana kadar var olan oturum çerezleri ve tarama oturumunuzdan sonra cihazınızda kalan ve Web Sitemizin geri döndüğünüzde sizi tanımasını sağlayan kalıcı çerezler.

İşte kullandığımız çerez türleri:

| Çerez Türü | Amaç |

| – | – |

| Kesinlikle Gerekli Çerezler | Navigasyon ve talep edilen özelliklerin sağlanması için temeldir |

| İşlevsellik Çerezleri | Geri döndüğünüzde sizi hatırlar ve seçimlerinizi geri çağırır |

| Performans Çerezleri | Toplu istatistikler ve performansı optimize etme |

Lütfen tarayıcı ayarlarınızın çerezleri kısmen veya tamamen engelleyecek veya kaldıracak şekilde ayarlanabileceğini unutmayın. Ancak, bu tür eylemler Web Sitesinin işlevlerini değiştirebilir.

Çevrimiçi Takip Bildirimi: Şu anda hizmetimiz Do-Not-Track sinyallerine yanıt vermemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel Verilerinizi, bu Politikada vurgulanan işleme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli zaman dilimi boyunca veya geçerli yasalar, yönetmelikler veya politikalar tarafından zorunlu kılınması halinde daha uzun süre saklarız.

Silme işleminin mümkün olup olmadığını belirlemek için gözetimimizdeki Kişisel Verileri periyodik olarak değerlendirir ve verileri gerekli sürenin ötesinde tutmadığımızdan emin oluruz.

 1. Kişisel Verilerin Diğer Ülkelere veya Uluslararası Kuruluşlara Aktarılması

Kişisel Verileriniz ikamet ettiğiniz ülke dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kuruluşlara aktarılabilir. Bu gibi durumlarda, Kişisel Verilerinizi korumak ve haklarınızı ve yasal çözüm yollarınızı korumak için uygun önlemlerin alınmasını sağlarız.

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) sakinleri için aşağıdaki koşullar güvence ve koruma sağlayacaktır:

– Üçüncü ülke veya uluslararası kuruluş, aktarılan Kişisel Verilere yeterli koruma sağlamak için AB Komisyonu’ndan onay almıştır. – Devir, kamu makamları veya organları arasında yasal olarak uygulanabilir bir belgeye dayanmaktadır. – Aktarım, AB Komisyonu tarafından kabul edilen standart veri koruma maddelerine uygundur.

Veri aktarımlarında kullandığımız güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen support@immediateconnect.net adresinden bizimle iletişime geçin.

 1. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Veriler için yüksek düzeyde güvenlik sağlamak amacıyla, işlemenin içerdiği riskleri göz önünde bulundurarak uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uyguluyoruz.

Kontrolümüz dışındaki belirli yasal veya diğer gereklilikler kapsamında Kişisel Verileri kamu makamları gibi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebileceğini lütfen unutmayın. Bu gibi durumlarda, Kişisel Verilerinize bu kuruluşlar tarafından sağlanan koruma üzerinde sınırlı kontrolümüz bulunmaktadır.

Çevrimiçi veri aktarımının doğası gereği, tam güvenlik garanti edilemez. Bu nedenle, internet üzerinden bize iletilen Kişisel Verilerin mutlak korunmasını garanti edemeyiz.

 1. Harici Web Sitesi Bağlantıları

Web Sitemiz harici web sitelerine veya uygulamalara bağlantılar içerebilir. Bu siteleri veya uygulamaları ya da bunların veri toplama uygulamalarını kontrol etmiyoruz. Gizlilik ve veri koruma politikaları da dahil olmak üzere, bu üçüncü taraf sitelerin uygulamaları veya politikalarından sorumlu değiliz. Politikamız bu harici platformlarda gerçekleştirilen eylemleri kapsamamaktadır.

Bu üçüncü taraf siteleri veya uygulamaları kullanmadan ve Kişisel Verilerinizi ifşa etmeden önce gizlilik politikalarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

 1. Politikada Yapılan Değişiklikler

Bu Politikanın şartlarını periyodik olarak revize edebiliriz. Bu güncellemeleri, revize edilmiş Politikayı Web Sitemizde yayınlayarak bildireceğiz. Önemli değişiklikler için, uygun iletişim yöntemleriyle ve Web Sitemizde bir bildirim yayınlayarak sizi proaktif olarak bilgilendireceğiz. Tüm değişiklikler, güncellenmiş Politikanın Web Sitemizde yayınlanmasının ardından derhal yürürlüğe girecektir.

 1. Veri Koruma ile İlgili Haklarınız

Genel olarak, hakkınızda Kişisel Veri toplayıp toplamadığımızı sorma, bu verileri gözden geçirme, gerekirse düzeltme talep etme ve artık ihtiyaç duymadığımız Kişisel Verilerin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca izninizi belirli veri işleme faaliyetleriyle sınırlandırma hakkına da sahipsiniz.

AEA’da ikamet edenler için aşağıdakilere dikkat edin:

Kişisel Verilerinizle ilgili olarak aşağıda belirtilen haklarınızı support@immediateconnect.net adresinden bizimle iletişime geçerek kullanabilirsiniz.

Erişim Hakkı

Sizinle ilgili Kişisel Verileri işleyip işlemediğimizin onaylanmasını talep edebilirsiniz. Eğer öyleyse, verilere erişebilir ve işleme amaçları, veri kategorileri, alıcılar ve veri saklama süreleri dahil olmak üzere ek bilgiler alabilirsiniz. Veriler doğrudan sizden toplanmadıysa, kaynağı ve profil oluşturmada kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Veriler AEA dışına aktarılırsa, güvenlik önlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

İşlenmekte olan verilerin bir kopyasını sağlayabiliriz, ek kopyalar potansiyel olarak bir ücrete tabidir. Elektronik olarak talep etmeniz halinde, aksi talep edilmedikçe verileri yaygın olarak kullanılan bir elektronik formatta sağlayacağız.

Düzeltme Hakkı

Kişisel Verilerinizin yanlış olması durumunda düzeltme talebinde bulunabilirsiniz. İşleme amaçlarına bağlı olarak, hakkınızdaki eksik verilerin tamamlanmasını da isteyebilirsiniz.

Silme Hakkı

Belirli koşullar altında Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Ancak bu hak, işlemenin yasal yükümlülükler veya yasal taleplerin savunulması için gerekli olduğu durumlarda geçerli değildir.

İşleme Kısıtlaması

Hak Belirli koşullar altında, Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin bir kısıtlama talep edebilirsiniz.

Veri Taşınabilirliği Hakkı

Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta talep edebilirsiniz ve belirli koşullar altında bu verileri başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahipsiniz.

İtiraz Hakkı

Kişisel Verilerinizin tarafımızca veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatlere dayalı olarak işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye de itiraz edebilirsiniz.

Para Çekme Hakkı

Veri işleme izninizi, geri çekmeden önce gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeksizin istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Şikâyet Hakkı

Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bir AB denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Haklarınız AB veya Üye Devlet yasalarına göre sınırlandırılabilir.

Taleplerinize gecikmeksizin ve alınmasından itibaren bir ay içinde yanıt vereceğiz. Taleplerin karmaşıklığı veya hacmi nedeniyle gerekli olması halinde, bu süre iki ay daha uzatılabilir. Gecikme olması halinde talebinizi aldıktan sonra bir ay içinde nedenlerini belirterek sizi bilgilendireceğiz.

Talepleriniz, açıkça temelsiz veya aşırı olmadıkça ücretsiz olarak işleme alınacaktır; bu durumda makul bir ücret talep etme veya talep üzerine hareket etmeyi reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Kimlik doğrulaması için, talepte bulunan kişinin kimliği hakkında makul şüphelerimiz varsa ek bilgi isteyebiliriz.

Ticaretinizi yeni zirvelere taşıyın

Yapay zeka ve büyük verinin olağanüstü bir karışımı olan ve benzersiz ticaret yeteneklerinin kilidini açan Immediate Connect ile devrim niteliğinde bir varlık ticareti yolculuğuna çıkın. Piyasaları olağanüstü bir hassasiyet ve incelikle fethetmek için kendinizi güçlendirin. Ticaretin geleceğini bugünden deneyimleyin.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X