Skip to content

Privatlivspolitik

Hos Immediate Connect lægger vi stor vægt på at opretholde sikkerheden for dine personlige oplysninger og opretholde din ret til privatliv.

Vores privatlivspolitik fungerer som en vejledning, der beskriver vores procedurer for håndtering, indsamling, opbevaring og brug af de data, du giver i forbindelse med vores websted immediateconnect.net (fremover kaldet “webstedet”).

Vi forpligter os til følgende over for dig:

Klarhed om håndteringen af dine personlige data:

Vi tror på, at du skal have omfattende information, så du kan træffe kvalificerede beslutninger om behandlingen af dine personlige data. Vi er dedikerede til at give de nødvendige oplysninger om din datahåndtering hurtigt og korrekt.

Hvis vi erkender et behov for at give dig særlige oplysninger, forsikrer vi dig desuden om, at de vil blive leveret på det mest passende tidspunkt og sted.

Hvis du har spørgsmål eller afklaringer, er du velkommen til at kontakte os på support@immediateconnect.net.

Behandling af dine personlige data som beskrevet i denne politik:

Vi kan behandle dine personoplysninger til forskellige formål, herunder, men ikke begrænset til, at lette din brug af vores websted, forbedre brugeroplevelsen, forbedre vores tjenester (herunder webstedet), beskytte vores rettigheder og interesser, udføre administrative og forretningsmæssige aktiviteter for at understøtte levering af tjenester til brugere, overholde juridiske og/eller lovgivningsmæssige krav og forstå dine specifikke præferencer og behov.

Forpligtelse til at overholde dine rettigheder vedrørende dine personlige data:

Vi arbejder målrettet på at sikre, at du kan udøve dine rettigheder som registreret. Du kan kontakte os, når som helst du ønsker at gennemgå dine personlige data, anmode om ændringer, sletning, begrænse brugen af dem til bestemte eller alle formål eller få dem overført til dig eller en tredjepart. Vi lover at handle i overensstemmelse med loven.

Sikring af dine personlige data:

Selvom absolut beskyttelse af dine personlige data ikke kan garanteres, forsikrer vi dig om, at vi anvender en bred vifte af strategier og sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dem.

Vores omfattende privatlivspolitik

 1. Politikkens anvendelsesområde:

Denne politik beskriver bl.a. de typer af personoplysninger, vi indsamler om enkeltpersoner, og hvordan vi indsamler, bruger, deler, beskytter og behandler dem.

I denne politik henviser “persondata” til alle oplysninger, der er knyttet til en identificerbar person. En identificerbar person er en, der kan identificeres direkte eller sammen med andre oplysninger i vores besiddelse eller tilgængelige for os.

Udtrykket “behandling” i denne politik betyder enhver handling, der udføres på personlige data, herunder indsamling, registrering, organisering, opbevaring, ændring, hentning, brug, videregivelse, kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

Vores tjenester er ikke beregnet til personer under 18 år. Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra eller giver adgang til vores tjenester til nogen under denne alder. Hvis vi opdager, at et barns oplysninger er blevet indsamlet, træffer vi foranstaltninger til at slette dem med det samme.

 1. Hvornår indsamler vi dine personlige data?

Vi indsamler personlige data, når du interagerer med vores tjenester, bruger vores servicekanaler, browser på vores hjemmeside og/eller kontakter os. Nogle gange deler du frivilligt disse data med os, og andre gange indsamler vi dem ved at analysere dine interaktioner med vores tjenester og servicekanaler.

 1. Frivillig deling af persondata og konsekvenserne heraf

Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger, men hvis du ikke gør det, kan det hindre os i at levere vores tjenester, hæmme din brug af webstedet eller forstyrre funktionaliteten af vores tjenester og websted.

 1. Hvilke personlige data indsamler vi om dig?

Vi indsamler personlige data under dine besøg på vores hjemmeside, herunder online aktivitetslog, trafikdata (herunder IP-adresse, adgangstider og -datoer, besøgte sider, anvendt sprog, softwarekraschrapporter og browsertype) og enhedsoplysninger. Nogle af disse oplysninger identificerer dig muligvis ikke personligt og udgør derfor ikke persondata.

Vi indsamler også alle personlige data, som du frivilligt deler med os, når du kontakter os.

Endelig indsamler vi personlige data, som du udtrykkeligt giver til tredjeparter, såsom dit navn og din e-mailadresse.

 1. Begrundelse og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Immediate Connect bruger dine persondata til visse definerede formål, i nøje overensstemmelse med de respektive juridiske grundlag.

Vi behandler kun dine personlige data, hvis der findes et legitimt juridisk grundlag. De juridiske grunde til, at vi kan behandle dine personoplysninger, omfatter:

– Du har udtrykkeligt givet dit samtykke til behandling af dine personlige data til et eller flere specifikke formål. Dette gælder, når du bevidst sender dine oplysninger til os via hjemmesiden, så vi kan dele dem med tredjeparter. – Nødvendigheden af behandlingen stemmer overens med de legitime interesser, der forfølges af Immediate Connect eller en tredjepart. Dette kan f.eks. omfatte forbedring af vores tjenester eller håndtering eller forsvar af juridiske krav. – Behandlingen er nødvendig for at overholde et lovkrav, som Immediate Connect er underlagt.

Du kan til enhver tid kontakte os ved at sende en e-mail til support@immediateconnect.net for at få oplysninger om vores gennemgangsproces. Dette vil give dig en klarere forståelse af, om vi behandler dine personlige data baseret på nødvendigheden af legitime interesser, der forfølges af Immediate Connect eller en tredjepart.

Her er en oversigt over de formål, hvortil vi kan behandle dine personlige data, og retsgrundlaget for en sådan behandling:

| Formål | Juridisk grundlag |

| 1 | At dele dine oplysninger med tredjeparter på din anmodning | Dit udtrykkelige samtykke |

| 2 | For at behandle dine forespørgsler, anmodninger og/eller klager | Legitime interesser forfulgt af Immediate Connect eller en tredjepart | | 2 | For at behandle dine forespørgsler, anmodninger og/eller klager

| 3 | For at overholde juridiske forpligtelser eller retslige eller administrative påbud | Juridisk forpligtelse |

| 4 | For at forbedre vores tjenester | Legitime interesser forfulgt af Immediate Connect eller en tredjepart | | 4 | For at forbedre vores tjenester

| 5 | For at forhindre svindel, misbrug af vores tjenester | Legitime interesser, der forfølges af Immediate Connect eller en tredjepart | | For at forhindre svindel og misbrug af vores tjenester

| 6 | At udføre og vedligeholde forskellige understøttende aktiviteter for vores tjenester | Legitime interesser forfulgt af Immediate Connect eller en tredjepart | At udføre og vedligeholde forskellige understøttende aktiviteter for vores tjenester

| 7 | For at udføre analyser, herunder statistiske analyser | Legitime interesser forfulgt af Immediate Connect eller en tredjepart |

8 | For at beskytte vores og tredjeparters interesser, rettigheder og aktiver | Legitime interesser forfulgt af Immediate Connect eller en tredjepart | For at beskytte vores og tredjeparters interesser, rettigheder og aktiver | Legitime interesser forfulgt af Immediate Connect eller en tredjepart | Legitime interesser forfulgt af Immediate Connect eller en tredjepart

 1. Deling af personlige data med tredjeparter

Immediate Connect kan videregive dine persondata til tredjepartstjenesteudbydere såsom lagrings- og hostingudbydere, analytikere af IP-adresseoplysninger og dem, der leverer forskning i brugeroplevelse, analytiske, tekniske og diagnostiske tjenester.

Desuden kan vi på din anmodning dele visse persondata med tredjeparts Bitcoin-handelsplatforme. I disse tilfælde administreres dine data i henhold til deres respektive privatlivspolitikker.

Immediate Connect kan også distribuere dine personlige data blandt sine tilknyttede enheder og forretningspartnere, der gør det muligt for Immediate Connect at forbedre og udvide de tjenester og produkter, der tilbydes brugerne.

Vi kan videregive dine persondata til statslige organer, lokale myndigheder og regulerende enheder samt for at beskytte vores og tredjeparters interesser, rettigheder og aktiver, herunder indlede, udøve eller forsvare juridiske krav.

Desuden kan dine persondata blive videregivet til potentielle købere, investorer eller långivere til Immediate Connect og/eller enhver virksomhed i koncernen, eller under enhver lignende transaktion (herunder salg af virksomhedens aktiver) og/eller i forbindelse med enhver fusion, reorganisering, konsolidering eller konkurs af Immediate Connect eller enhver virksomhed i koncernen.

 1. Brug af cookies og tredjepartstjenester

Vores websted kan involvere brug af tredjepartstjenester, herunder analysevirksomheder eller reklameudbydere. Sådanne enheder kan også gøre brug af cookies eller lignende teknologier i henhold til deres egne politikker.

Cookies, små tekstfiler, der gemmes på din enhed, når du besøger vores hjemmeside, er vigtige værktøjer til at indsamle viden om dig og din adfærd. Disse indsigter hjælper os med at forbedre din brugeroplevelse, huske dine præferencer, skræddersy vores tilbud og generere vigtige statistikker.

Der er to primære typer af cookies: sessionscookies, som er midlertidige og kun eksisterer, indtil du lukker din webbrowser, og vedvarende cookies, som bliver på din enhed efter din browsersession og gør det muligt for vores hjemmeside at genkende dig, når du vender tilbage.

Her er de typer af cookies, vi bruger:

| Type af cookie Formål

| – | – |

| Strengt nødvendige cookies Grundlæggende for navigation og levering af ønskede funktioner.

| Funktionalitet Cookies Husk dig, når du vender tilbage, og genkald dine valg

| Performance Cookies | Aggregeret statistik og optimering af ydeevnen | Performance cookies

Bemærk, at dine browserindstillinger kan justeres til at blokere eller fjerne cookies, enten helt eller delvist. Sådanne handlinger kan dog ændre hjemmesidens funktionaliteter.

Meddelelse om online sporing: I øjeblikket reagerer vores tjeneste ikke på Do-Not-Track-signaler.

 1. Opbevaring af personlige data

Vi opbevarer dine persondata i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde de behandlingsformål, der er fremhævet i denne politik, eller længere, hvis det er påkrævet i henhold til gældende love, regler eller politikker.

Vi vurderer regelmæssigt de persondata, vi har i vores varetægt, for at afgøre, om sletning er mulig, og sikrer, at vi ikke opbevarer data ud over den påkrævede varighed.

 1. Overførsel af personoplysninger til andre lande eller internationale organisationer

Dine persondata kan blive overført til et land uden for din bopæl eller til internationale organisationer. I sådanne tilfælde sikrer vi, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger på plads til at beskytte dine personlige data og opretholde dine rettigheder og retsmidler.

For indbyggere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) vil følgende betingelser give sikkerhed og beskyttelse:

– Tredjelandet eller den internationale organisation har modtaget godkendelse fra EU-Kommissionen til at yde tilstrækkelig beskyttelse af de overførte personoplysninger. – Overførslen er baseret på et retsgyldigt instrument mellem offentlige myndigheder eller organer. – Overførslen overholder standardbestemmelserne om databeskyttelse, der er vedtaget af EU-Kommissionen.

Hvis du vil vide mere om de sikkerhedsforanstaltninger, vi anvender til dataoverførsler, bedes du kontakte os på: support@immediateconnect.net.

 1. Beskyttelse af personlige data

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre et højt sikkerhedsniveau for persondata i betragtning af de risici, der er forbundet med behandlingen.

Vær opmærksom på, at vi i henhold til visse juridiske eller andre krav, der ligger uden for vores kontrol, kan være nødt til at dele personoplysninger med tredjeparter, såsom offentlige myndigheder. Under sådanne omstændigheder har vi begrænset kontrol over den beskyttelse, som disse enheder yder dine personoplysninger.

Da data overføres online, kan der ikke garanteres fuldstændig sikkerhed. Derfor kan vi ikke garantere absolut beskyttelse af personlige data, der overføres til os via internettet.

 1. Links til eksterne hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til eksterne hjemmesider eller applikationer. Vi kontrollerer ikke disse websteder eller applikationer eller deres dataindsamlingspraksis. Vi er ikke ansvarlige for praksis eller politikker på disse tredjepartswebsteder, herunder deres politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse. Vores politik dækker ikke handlinger foretaget på disse eksterne platforme.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du gennemgår privatlivspolitikkerne for disse tredjepartswebsteder eller -applikationer, før du bruger dem og videregiver dine personlige data.

 1. Ændringer til politikken

Vi kan med jævne mellemrum revidere vilkårene i denne politik. Vi vil kommunikere disse opdateringer ved at offentliggøre den reviderede politik på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi proaktivt informere dig via passende kommunikationsmetoder og ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside. Alle ændringer træder i kraft umiddelbart efter, at den opdaterede politik er lagt ud på vores hjemmeside.

 1. Dine rettigheder i forbindelse med databeskyttelse

Generelt har du ret til at spørge, om vi indsamler persondata om dig, til at gennemgå disse data, til at anmode om rettelser, hvis det er nødvendigt, og til at anmode om sletning af persondata, som vi ikke længere har brug for. Du har også ret til at begrænse dit samtykke til visse databehandlingsaktiviteter.

For EØS-borgere skal du være opmærksom på følgende:

Du kan udøve de nedenfor beskrevne rettigheder vedrørende dine personlige data ved at kontakte os på: support@immediateconnect.net.

Ret til adgang

Du kan anmode om bekræftelse på, om vi behandler personlige data om dig. Hvis vi gør det, kan du få adgang til dataene og modtage supplerende oplysninger, herunder behandlingsformål, datakategorier, modtagere og opbevaringsperioder for data. Hvis data ikke indsamles direkte fra dig, kan du spørge om deres oprindelse, og om de bruges til profilering. Hvis data overføres uden for EØS, kan du forhøre dig om sikkerhedsforanstaltninger.

Vi kan levere en kopi af de data, der er under behandling, og yderligere kopier kan være forbundet med et gebyr. Hvis du anmoder elektronisk, leverer vi dataene i et almindeligt anvendt elektronisk format, medmindre andet er påkrævet.

Ret til berigtigelse

Hvis dine personlige data er unøjagtige, kan du anmode om berigtigelse. Baseret på behandlingsformålene kan du også bede om, at ufuldstændige data om dig bliver suppleret.

Ret til sletning

Du kan anmode om sletning af dine persondata under særlige omstændigheder. Denne ret gælder dog ikke, når behandlingen er nødvendig for juridiske forpligtelser eller forsvar af juridiske krav.

Begrænsning af behandling

Ret Under visse betingelser kan du anmode om en begrænsning af behandlingen af dine personlige data.

Ret til dataportabilitet

Du kan anmode om dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig under visse betingelser.

Ret til indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata baseret på legitime interesser, der forfølges af os eller en tredjepart. Du kan også gøre indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål.

Fortrydelsesret

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til databehandling tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der blev udført før tilbagetrækningen.

Reklamationsret

Du har ret til at indgive en klage til en EU-tilsynsmyndighed vedrørende behandlingen af personlige data.

Dine rettigheder kan være begrænset i henhold til EU’s eller medlemsstaternes lovgivning.

Vi vil svare på dine anmodninger uden unødig forsinkelse og inden for en måned efter modtagelsen. Hvis det er nødvendigt på grund af kompleksiteten eller mængden af anmodninger, kan denne periode forlænges med yderligere to måneder. Vi informerer dig inden for en måned efter modtagelsen af din anmodning, hvis der er en forsinkelse, med angivelse af årsagerne.

Dine anmodninger vil blive behandlet gratis, medmindre de er åbenlyst ubegrundede eller overdrevne, i hvilket tilfælde vi forbeholder os ret til at opkræve et rimeligt gebyr eller nægte at efterkomme anmodningen.

I forbindelse med identitetsbekræftelse kan vi bede om yderligere oplysninger, hvis vi har begrundet tvivl om identiteten på den person, der fremsætter anmodningen.

Løft din handel til nye højder

Begiv dig ud på en revolutionerende rejse inden for handel med aktiver med Immediate Connect - en ekstraordinær blanding af kunstig intelligens og big data, der åbner op for uovertrufne handelsmuligheder. Giv dig selv mulighed for at erobre markederne med bemærkelsesværdig præcision og finesse. Oplev fremtidens handel i dag.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X