Skip to content

Privacybeleid

Bij Immediate Connect hechten we het grootste belang aan de veiligheid van je persoonlijke gegevens en het respecteren van je privacyrechten.

Ons Privacybeleid dient als leidraad voor onze procedures voor het behandelen, verzamelen, opslaan en gebruiken van de gegevens die u verstrekt in verband met onze website immediateconnect.net (voortaan de “Website” genoemd).

We beloven je het volgende:

Duidelijkheid over het beheer van uw persoonlijke gegevens:

Wij geloven erin u te voorzien van uitgebreide informatie zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over de behandeling van uw persoonlijke gegevens. We doen er alles aan om de benodigde informatie over uw gegevensbeheer snel en op de juiste manier te verstrekken.

Bovendien verzekeren we je dat als we zien dat het nodig is om je van bepaalde informatie te voorzien, dit op de meest geschikte tijd en plaats zal gebeuren.

Neem voor vragen of verduidelijkingen gerust contact met ons op via support@immediateconnect.net.

Uw Persoonlijke Gegevens Verwerken Zoals Gedetailleerd in dit Beleid:

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het vergemakkelijken van uw gebruik van onze Website, het verbeteren van de gebruikerservaring, het verbeteren van onze diensten (waaronder de Website), het beschermen van onze rechten en belangen, het uitvoeren van administratieve en zakelijke activiteiten ter ondersteuning van de dienstverlening aan gebruikers, het voldoen aan wettelijke en/of regelgevende vereisten en het verkrijgen van inzicht in uw specifieke voorkeuren en behoeften.

Toewijding aan het handhaven van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen. U kunt contact met ons opnemen wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigingen wilt aanvragen, de gegevens wilt laten verwijderen, het gebruik ervan voor bepaalde of alle doeleinden wilt beperken of de gegevens aan u of een derde wilt laten overdragen. We beloven te handelen in overeenstemming met de wet.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens:

Hoewel absolute bescherming van uw persoonlijke gegevens niet kan worden gegarandeerd, verzekeren we u dat we een groot aantal strategieën en beveiligingen toepassen om deze gegevens te beveiligen.

Ons uitgebreide privacybeleid

 1. Toepassingsgebied van het beleid:

Dit Beleid beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen over personen, hoe we deze verzamelen, gebruiken, delen, beveiligen en verwerken, onder andere.

In dit beleid verwijst “Persoonsgegevens” naar alle informatie die gekoppeld is aan een identificeerbare persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of samen met andere informatie die in ons bezit is of voor ons toegankelijk is, kan worden geïdentificeerd.

De term “verwerking” in dit beleid betekent elke bewerking die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, openbaar maken, combineren, beperken, wissen of vernietigen ervan.

Onze diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van of bieden geen toegang tot onze diensten aan personen onder deze leeftijd. Als we ontdekken dat er informatie over een kind is verzameld, nemen we maatregelen om deze informatie onmiddellijk te verwijderen.

 1. Wanneer verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer je interactie hebt met onze Services, onze servicekanalen gebruikt, door onze Website bladert en/of contact met ons opneemt. Soms deelt u deze gegevens vrijwillig met ons en soms verzamelen we ze door uw interacties met onze Services en servicekanalen te analyseren.

 1. Vrijwillig delen van persoonlijke gegevens en de gevolgen daarvan

Hoewel u niet verplicht bent om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kan het niet verstrekken van deze gegevens ons vermogen om onze Diensten te leveren belemmeren, uw gebruik van de Website verhinderen of de functionaliteit van onze Diensten en Website verstoren.

 1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over u?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens tijdens uw bezoeken aan onze Website, waaronder online activiteitenlogboek, verkeersgegevens (waaronder IP-adres, toegangstijden en -data, bezochte pagina’s, gebruikte taal, crashrapporten van software en browsertype) en apparaatinformatie. Sommige van deze gegevens kunnen u niet persoonlijk identificeren en zijn daarom geen Persoonsgegevens.

We verzamelen ook alle persoonlijke gegevens die u vrijwillig met ons deelt wanneer u contact met ons opneemt.

Tot slot verzamelen we persoonlijke gegevens die u expliciet verstrekt om aan derden te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres.

 1. Rechtvaardiging en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Immediate Connect gebruikt je Persoonsgegevens voor bepaalde, welomschreven doeleinden en houdt zich daarbij strikt aan de respectievelijke wettelijke grondslagen.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens alleen als er een legitieme rechtsgrondslag bestaat. De rechtsgronden op basis waarvan wij uw Persoonsgegevens kunnen verwerken zijn onder andere:

– U hebt expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Dit is van toepassing wanneer u bewust uw informatie aan ons verstrekt via de Website zodat wij deze met derden kunnen delen. – De noodzaak voor de verwerking stemt overeen met de legitieme belangen die worden nagestreefd door Immediate Connect of een derde partij. Dit kan bijvoorbeeld zijn om onze Services te verbeteren of om juridische claims te behandelen of te verdedigen. – De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Immediate Connect is onderworpen.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar support@immediateconnect.net voor informatie over ons beoordelingsproces. Dit zal u een duidelijker inzicht geven of wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de noodzaak voor gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door Immediate Connect of een derde partij.

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens kunnen verwerken en de rechtsgrondslagen voor deze verwerking:

| Doel

| 1 | Op uw verzoek uw gegevens delen met derden | Uw uitdrukkelijke toestemming |

| 2 | Om uw vragen, verzoeken en/of klachten te behandelen | Legitieme belangen van Immediate Connect of een derde partij |

| 3 | Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of gerechtelijke of administratieve bevelen | Wettelijke verplichting |

| 4 | Om onze Diensten te verbeteren | Legitieme belangen die worden nagestreefd door Immediate Connect of een derde partij |

| 5 | Om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen | Gerechtvaardigde belangen van Immediate Connect of van derden |

| 6 | Voor het uitvoeren en onderhouden van diverse ondersteunende activiteiten voor onze Diensten | Gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door Immediate Connect of een derde partij |

| 7 | Voor het uitvoeren van analyses, inclusief statistische analyses | Gerechtvaardigde belangen van Immediate Connect of van derden |

| 8 | Om onze belangen, rechten en activa en die van derden te beschermen | Gerechtvaardigde belangen van Immediate Connect of een derde |

 1. Persoonlijke gegevens delen met derden

Immediate Connect kan uw Persoonsgegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zoals opslag- en hostingproviders, IP-adresanalisten en degenen die onderzoek doen naar gebruikerservaringen en analytische, technische en diagnostische diensten leveren.

Verder kunnen we op uw verzoek bepaalde Persoonlijke Gegevens delen met Bitcoin-handelsplatforms van derden. In deze gevallen worden uw gegevens beheerd volgens hun respectieve privacybeleid.

Immediate Connect kan uw Persoonsgegevens ook distribueren onder haar gelieerde entiteiten en zakelijke partners die Immediate Connect in staat stellen de aan gebruikers aangeboden diensten en producten te verbeteren en uit te breiden.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstanties, lokale autoriteiten en regelgevende instanties, alsmede om onze belangen, rechten en activa en die van derden te beschermen, met inbegrip van het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Bovendien kunnen uw Persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan potentiële kopers, investeerders of kredietverstrekkers van Immediate Connect en/of een onderneming binnen haar groep, of tijdens een soortgelijke transactie (inclusief de verkoop van bedrijfsactiva) en/of in verband met een fusie, reorganisatie, consolidatie of faillissement van Immediate Connect of een onderneming binnen haar groep.

 1. Gebruik van cookies en diensten van derden

Onze site kan gebruikmaken van diensten van derden, waaronder bedrijven die analyses uitvoeren of reclameproviders. Dergelijke entiteiten kunnen ook gebruikmaken van cookies of soortgelijke technologieën volgens hun eigen beleid.

Cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt, zijn essentiële hulpmiddelen bij het verzamelen van inzichten over u en uw gedrag. Deze inzichten helpen ons uw gebruikerservaring te verbeteren, uw voorkeuren te onthouden, onze aanbiedingen aan te passen en belangrijke statistieken te genereren.

Er zijn twee hoofdtypen cookies: sessiecookies, die tijdelijk zijn en alleen bestaan totdat u uw webbrowser sluit, en permanente cookies, die op uw apparaat blijven na uw browsersessie en onze Website in staat stellen u te herkennen wanneer u terugkeert.

Dit zijn de soorten cookies die we gebruiken:

| Type cookie Doel

| – | – |

| Strikt noodzakelijke cookies | Fundamenteel voor navigatie en het aanbieden van gevraagde functies |

| Functionele cookies | Onthouden u bij terugkeer en herinneren uw selecties |

| Prestatiecookies | Statistieken verzamelen en prestaties optimaliseren |

Uw browserinstellingen kunnen worden aangepast om cookies geheel of gedeeltelijk te blokkeren of te verwijderen. Dergelijke acties kunnen echter de functionaliteit van de Website wijzigen.

Kennisgeving over online volgen: Momenteel reageert onze service niet op Do-Not-Track-signalen.

 1. Opslag van persoonlijke gegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de verwerkingsdoeleinden te bereiken die in dit Beleid worden benadrukt, of langer als dit wordt voorgeschreven door toepasselijke wetten, regels of beleid.

We beoordelen periodiek de Persoonsgegevens die onder ons beheer zijn om te bepalen of wissen mogelijk is, waarbij we ervoor zorgen dat we gegevens niet langer bewaren dan vereist.

 1. Doorgeven van persoonlijke gegevens aan andere landen of internationale organisaties

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar een land buiten uw woonplaats of naar internationale organisaties. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen en uw rechten en rechtsmiddelen te handhaven.

Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) bieden de volgende voorwaarden waarborgen en bescherming:

– Het derde land of de internationale organisatie heeft goedkeuring gekregen van de EU-Commissie voor het bieden van voldoende bescherming van de overgedragen Persoonsgegevens. – De overdracht is gebaseerd op een wettelijk afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen. – De overdracht voldoet aan de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Voor meer informatie over de waarborgen die wij hanteren voor de overdracht van gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: support@immediateconnect.net.

 1. Bescherming van persoonlijke gegevens

We passen geschikte technische en organisatorische maatregelen toe om een hoog niveau van beveiliging van Persoonsgegevens te garanderen, rekening houdend met de risico’s die de verwerking met zich meebrengt.

Houd er rekening mee dat wij op grond van bepaalde wettelijke of andere vereisten waarover wij geen controle hebben, Persoonsgegevens mogelijk moeten delen met derden, zoals overheidsinstanties. In dergelijke omstandigheden hebben wij beperkte controle over de bescherming van uw Persoonsgegevens door deze entiteiten.

Gezien de aard van online gegevensoverdracht kan volledige veiligheid niet worden gegarandeerd. Daarom kunnen we geen absolute bescherming garanderen van Persoonsgegevens die via het internet naar ons worden verzonden.

 1. Links naar externe websites

Onze Website kan links bevatten naar externe websites of toepassingen. We hebben geen controle over deze sites of toepassingen of hun gegevensverzamelingspraktijken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken of het beleid van deze sites van derden, met inbegrip van hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid. Ons beleid heeft geen betrekking op acties die op deze externe platforms worden ondernomen.

Wij raden u ten sterkste aan het privacybeleid van deze sites of toepassingen van derden te lezen voordat u ze gebruikt en uw Persoonlijke Gegevens bekendmaakt.

 1. Wijzigingen in het beleid

We kunnen de voorwaarden van dit Beleid periodiek herzien. We zullen deze updates communiceren door het herziene Beleid op onze Website te plaatsen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we u proactief informeren via geschikte communicatiemethoden en door een kennisgeving op onze Website te plaatsen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat het bijgewerkte Beleid op onze Website is geplaatst.

 1. Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

In het algemeen heb je het recht om te informeren of we Persoonsgegevens over je verzamelen, om deze gegevens in te zien, om indien nodig correcties aan te vragen en om te verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens die we niet langer nodig hebben. U hebt ook het recht om uw toestemming voor bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten te beperken.

Houd rekening met het volgende voor inwoners van de EER:

U kunt de onderstaande rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via: support@immediateconnect.net.

Toegangsrecht

U kunt om bevestiging vragen of wij Persoonsgegevens over u verwerken. Als dat zo is, kunt u toegang krijgen tot de gegevens en aanvullende informatie ontvangen, waaronder de verwerkingsdoeleinden, gegevenscategorieën, ontvangers en bewaartermijnen van gegevens. Als gegevens niet rechtstreeks van jou worden verzameld, kun je informeren naar de herkomst ervan en of ze worden gebruikt voor profilering. Als gegevens buiten de EER worden overgedragen, kunt u navraag doen over de beveiligingsmaatregelen.

We kunnen een kopie verstrekken van de gegevens die worden verwerkt, waarbij voor extra kopieën mogelijk een vergoeding wordt gevraagd. Als u een elektronisch verzoek indient, verstrekken we de gegevens in een veelgebruikt elektronisch formaat, tenzij anders wordt gevraagd.

Recht op correctie

Als uw Persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u rectificatie aanvragen. Op basis van de verwerkingsdoeleinden kunt u ook vragen om onvolledige gegevens over u aan te vullen.

Recht op wissen

U kunt onder specifieke omstandigheden verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen of de verdediging van juridische claims.

Verwerkingsbeperking

Recht Onder bepaalde voorwaarden kunt u verzoeken om een beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt uw Persoonsgegevens opvragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bezwaar Recht

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van legitieme belangen die door ons of een derde worden nagestreefd. U kunt ook bezwaar maken tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

Herroepingsrecht

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd.

Klachtrecht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de EU over de verwerking van Persoonsgegevens.

Uw rechten kunnen beperkt zijn volgens de wetgeving van de EU of de lidstaten.

We zullen zonder onnodige vertraging en binnen een maand na ontvangst op uw verzoeken reageren. Als dat nodig is vanwege de complexiteit of het volume van de verzoeken, kan deze periode met nog eens twee maanden worden verlengd. Als er vertraging optreedt, laten we je dit binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten, met opgaaf van redenen.

Uw verzoeken worden gratis verwerkt, tenzij ze duidelijk ongegrond of buitensporig zijn. In dat geval behouden wij ons het recht voor een redelijke vergoeding in rekening te brengen of te weigeren op het verzoek in te gaan.

Voor identiteitscontrole kunnen we om aanvullende informatie vragen als we redelijke twijfels hebben over de identiteit van de persoon die het verzoek indient.

Til uw handel naar nieuwe hoogten

Ga op een revolutionaire handelsreis met Immediate Connect - een buitengewone mix van kunstmatige intelligentie en big data, die ongeëvenaarde handelsmogelijkheden ontsluit. Stel jezelf in staat om de markten te veroveren met opmerkelijke precisie en finesse. Ervaar vandaag nog de toekomst van handelen.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X