Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Immediate Connect klademe maximální důraz na zachování bezpečnosti vašich osobních údajů a dodržování vašich práv na ochranu osobních údajů.

Naše Zásady ochrany osobních údajů slouží jako vodítko, které popisuje naše postupy při zpracování, shromažďování, ukládání a používání údajů, které nám poskytnete v souvislosti s našimi webovými stránkami immediateconnect.net (dále jen „webové stránky“).

Zavazujeme se k následujícím závazkům:

Jasné informace o správě vašich osobních údajů:

Věříme, že vám poskytneme komplexní informace, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodovat o nakládání s vašimi osobními údaji. Jsme odhodláni poskytovat potřebné informace o správě vašich dat rychle a vhodným způsobem.

Pokud navíc zjistíme, že je třeba poskytnout vám konkrétní informace, ujišťujeme vás, že vám je poskytneme v nejvhodnějším čase a na nejvhodnějším místě.

V případě jakýchkoli dotazů nebo vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na adrese support@immediateconnect.net.

Zpracování vašich osobních údajů, jak je podrobně popsáno v těchto zásadách:

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro různé účely, mimo jiné pro usnadnění používání našich webových stránek, zlepšení uživatelského komfortu, zlepšení našich služeb (včetně webových stránek), ochranu našich práv a zájmů, provádění administrativních a obchodních činností na podporu poskytování služeb uživatelům, dodržování právních a/nebo regulačních požadavků a pochopení vašich specifických preferencí a potřeb.

Závazek dodržovat vaše práva týkající se vašich osobních údajů:

Snažíme se zajistit, abyste mohli uplatnit svá práva jako subjekt údajů. Můžete se na nás obrátit, kdykoli si přejete zkontrolovat své osobní údaje, požádat o jejich změnu, vymazání, omezení jejich použití pro určité nebo všechny účely nebo o jejich předání vám nebo třetí straně. Slibujeme, že budeme jednat v souladu se zákonem.

Zabezpečení vašich osobních údajů:

Přestože absolutní ochranu vašich osobních údajů nelze zaručit, ujišťujeme vás, že k jejich zabezpečení používáme celou řadu strategií a ochranných opatření.

Naše komplexní zásady ochrany osobních údajů

 1. Oblast působnosti politiky:

V těchto zásadách jsou mimo jiné popsány typy osobních údajů, které o jednotlivcích shromažďujeme, způsob jejich shromažďování, používání, sdílení, ochrany a zpracování.

V těchto zásadách se „osobními údaji“ rozumí jakékoli informace spojené s identifikovatelnou osobou. Identifikovatelná osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici nebo které jsou nám dostupné.

Termínem „zpracování“ se v těchto zásadách rozumí jakákoli operace s osobními údaji, která zahrnuje jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, pozměňování, vyhledávání, používání, zveřejňování, kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

Naše služby nejsou určeny osobám mladším 18 let. Od osob mladších tohoto věku vědomě neshromažďujeme informace ani jim neposkytujeme přístup k našim službám. Pokud zjistíme, že byly shromážděny údaje o dítěti, přijmeme opatření k jejich okamžitému odstranění.

 1. Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme, když komunikujete s našimi službami, používáte naše kanály služeb, procházíte naše webové stránky a/nebo nás kontaktujete. Někdy nám tyto údaje sdělujete dobrovolně, jindy je získáváme analýzou vašich interakcí s našimi službami a kanály služeb.

 1. Dobrovolné sdílení osobních údajů a jeho důsledky

Ačkoli nejste povinni nám své osobní údaje poskytnout, jejich neposkytnutí nám může bránit v poskytování našich služeb, bránit vám v používání webových stránek nebo narušit funkčnost našich služeb a webových stránek.

 1. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Během vašich návštěv našich webových stránek shromažďujeme osobní údaje, včetně záznamu online aktivit, provozních údajů (včetně IP adresy, času a data přístupu, navštívených stránek, použitého jazyka, hlášení o pádu softwaru a typu prohlížeče) a informací o zařízení. Některé z těchto informací vás nemusí osobně identifikovat, a proto se nejedná o osobní údaje.

Shromažďujeme také veškeré osobní údaje, které nám dobrovolně sdělíte, když nás kontaktujete.

Nakonec shromažďujeme osobní údaje, které výslovně poskytnete k odeslání třetím stranám, jako je vaše jméno a e-mailová adresa.

 1. Odůvodnění a právní základ pro zpracování osobních údajů

Společnost Immediate Connect používá vaše osobní údaje pro určité definované účely, přičemž přísně dodržuje příslušné právní základy.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že existuje legitimní právní základ. Mezi právní důvody, na jejichž základě můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, patří:

– Výslovně jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. To platí v případě, že nám prostřednictvím webových stránek vědomě poskytnete své údaje, abychom je sdíleli s třetími stranami. – Nezbytnost zpracování je v souladu s oprávněnými zájmy společnosti Immediate Connect nebo třetí strany. To může zahrnovat například vylepšení našich služeb nebo řešení či obhajobu právních nároků. – Zpracování je nezbytné pro splnění právního požadavku, kterému společnost Immediate Connect podléhá.

Kdykoli nás můžete kontaktovat zasláním e-mailu na adresu support@immediateconnect.net a získat informace o našem procesu přezkoumání. To vám umožní lépe pochopit, zda vaše osobní údaje zpracováváme na základě nutnosti oprávněných zájmů společnosti Immediate Connect nebo třetí strany.

Zde je uveden přehled účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, a právní základ pro takové zpracování:

| # | Účel | Právní základ |

| 1 | Sdílet vaše údaje s třetími stranami na základě vaší žádosti | Váš výslovný souhlas |

| 2 | Řešení vašich dotazů, žádostí a/nebo stížností | Oprávněné zájmy společnosti Immediate Connect nebo třetí strany |

| 3 | Plnění právních povinností nebo soudních či správních příkazů | Právní povinnost |

| 4 | Zlepšení našich služeb | Oprávněné zájmy společnosti Immediate Connect nebo třetí strany |

| 5 | Předcházení podvodům, zneužívání našich služeb | Oprávněné zájmy společnosti Immediate Connect nebo třetí strany |

| 6 | Provádění a údržba různých podpůrných činností pro naše služby | Oprávněné zájmy společnosti Immediate Connect nebo třetí strany |

| 7 | Provádění analýz, včetně statistických analýz | Oprávněné zájmy společnosti Immediate Connect nebo třetí strany |

| 8 | Ochrana našich zájmů, práv a majetku a zájmů třetích stran | Oprávněné zájmy společnosti Immediate Connect nebo třetí strany |

 1. Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Společnost Immediate Connect může vaše osobní údaje zpřístupnit poskytovatelům služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé úložiště a hostingu, analytici informací o IP adresách a poskytovatelé výzkumných, analytických, technických a diagnostických služeb.

Kromě toho můžeme na vaši žádost sdílet určité osobní údaje s platformami pro obchodování s bitcoiny třetích stran. V těchto případech jsou vaše údaje spravovány v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost Immediate Connect může vaše osobní údaje také distribuovat mezi své přidružené subjekty a obchodní partnery, kteří společnosti Immediate Connect umožňují zlepšovat a zdokonalovat služby a produkty nabízené uživatelům.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout státním orgánům, místním úřadům a regulačním subjektům, jakož i za účelem ochrany našich zájmů, práv a majetku a zájmů třetích stran, včetně zahájení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny potenciálním kupcům, investorům nebo věřitelům společnosti Immediate Connect a/nebo jakékoli společnosti v rámci její skupiny nebo během jakékoli podobné transakce (včetně prodeje majetku společnosti) a/nebo v souvislosti s fúzí, reorganizací, konsolidací nebo úpadkem společnosti Immediate Connect nebo jakékoli společnosti v rámci její skupiny.

 1. Používání souborů cookie a služeb třetích stran

Naše stránky mohou využívat služby třetích stran, včetně analytických společností nebo poskytovatelů reklamy. Tyto subjekty mohou rovněž využívat soubory cookie nebo podobné technologie podle svých vlastních zásad.

Soubory cookie, malé textové soubory ukládané do vašeho zařízení při návštěvě našich webových stránek, jsou základními nástroji pro získávání informací o vás a vašem chování. Tyto poznatky nám pomáhají zlepšovat vaše uživatelské prostředí, pamatovat si vaše preference, přizpůsobovat naše nabídky a vytvářet důležité statistiky.

Existují dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou dočasné a existují pouze do doby, než zavřete webový prohlížeč, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení i po skončení relace prohlížení a umožňují naší webové stránce rozpoznat vás, když se vrátíte.

Zde jsou uvedeny typy souborů cookie, které používáme:

| Typ souboru cookie | Účel |

| – | – |

| Přísně nutné soubory cookie | Základní pro navigaci a poskytování požadovaných funkcí |

| Funkčnost Cookies | Zapamatovat si vás při návratu a vyvolat vaše volby |

| Výkonnostní soubory cookie | Souhrnné statistiky a optimalizace výkonu |

Vezměte prosím na vědomí, že nastavení vašeho prohlížeče lze upravit tak, abyste soubory cookie částečně nebo zcela blokovali nebo odstranili. Takové akce však mohou změnit funkčnost webových stránek.

Oznámení o sledování online: V současné době naše služba nereaguje na signály Do-Not-Track.

 1. Ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení účelů zpracování uvedených v těchto Zásadách nebo déle, pokud to vyžadují platné zákony, předpisy nebo zásady.

Pravidelně vyhodnocujeme osobní údaje v naší péči, abychom zjistili, zda je možné je vymazat, a zajistili, že údaje nebudeme uchovávat déle, než je požadováno.

 1. Předávání osobních údajů do jiných zemí nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje mohou být předány do země mimo vaše bydliště nebo mezinárodním organizacím. V takových případech zajišťujeme vhodná ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů a prosazování vašich práv a právních prostředků.

Pro obyvatele Evropského hospodářského prostoru (EHP) platí následující podmínky, které poskytují záruky a ochranu:

– Třetí země nebo mezinárodní organizace obdržela od Komise EU souhlas s dostatečnou ochranou předávaných osobních údajů. – Převod je založen na právně vymahatelném nástroji mezi orgány veřejné moci nebo subjekty. – Předávání se řídí standardními doložkami o ochraně údajů přijatými Komisí EU.

Chcete-li se dozvědět více o bezpečnostních opatřeních, která používáme při přenosu dat, kontaktujte nás na adrese: support@immediateconnect.net.

 1. Ochrana osobních údajů

Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili vysokou úroveň zabezpečení osobních údajů s ohledem na rizika spojená s jejich zpracováním.

Upozorňujeme, že na základě určitých právních nebo jiných požadavků, které nemůžeme ovlivnit, můžeme být nuceni sdílet osobní údaje s třetími stranami, například s orgány veřejné správy. Za těchto okolností máme omezenou kontrolu nad ochranou vašich osobních údajů ze strany těchto subjektů.

Vzhledem k povaze online přenosu dat nelze zaručit úplné zabezpečení. Proto nemůžeme zajistit absolutní ochranu osobních údajů, které nám byly předány prostřednictvím internetu.

 1. Odkazy na externí webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky nebo aplikace. Tyto stránky nebo aplikace ani jejich postupy při shromažďování údajů nekontrolujeme. Nejsme zodpovědní za postupy nebo zásady těchto stránek třetích stran, včetně jejich zásad ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů. Naše zásady se nevztahují na akce prováděné na těchto externích platformách.

Důrazně doporučujeme, abyste si před jejich použitím a zveřejněním svých osobních údajů prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto stránek nebo aplikací třetích stran.

 1. Změny zásad

Podmínky těchto zásad můžeme pravidelně měnit. O těchto aktualizacích budeme informovat zveřejněním revidovaných zásad na našich webových stránkách. O významných změnách vás budeme aktivně informovat prostřednictvím vhodných komunikačních metod a zveřejněním oznámení na našich webových stránkách. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžitě po zveřejnění aktualizovaných zásad na našich webových stránkách.

 1. Vaše práva týkající se ochrany údajů

Obecně máte právo se informovat, zda o vás shromažďujeme osobní údaje, kontrolovat tyto údaje, v případě potřeby požadovat jejich opravu a vymazání osobních údajů, které již nepotřebujeme. Máte také právo omezit svůj souhlas s určitými činnostmi zpracování údajů.

V případě obyvatel EHP upozorňujeme na následující:

Níže uvedená práva týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese: support@immediateconnect.net.

Přístupové právo

Můžete si vyžádat potvrzení, zda o vás zpracováváme osobní údaje. Pokud ano, můžete získat přístup k údajům a doplňující informace, včetně účelů zpracování, kategorií údajů, příjemců a doby uchovávání údajů. Pokud nejsou údaje shromažďovány přímo od vás, můžete se zeptat na jejich původ a na to, zda jsou používány k profilování. Pokud jsou údaje předávány mimo EHP, můžete se informovat o bezpečnostních opatřeních.

Můžeme poskytnout kopii zpracovávaných údajů, přičemž další kopie mohou být zpoplatněny. Pokud požádáte o elektronickou formu, poskytneme vám údaje v běžně používaném elektronickém formátu, pokud není požadováno jinak.

Právo na nápravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné, můžete požádat o jejich opravu. Na základě účelu zpracování můžete také požádat o doplnění neúplných údajů o své osobě.

Právo na vymazání

Za určitých okolností můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Toto právo však neplatí, pokud je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností nebo obhajobu právních nároků.

Omezení zpracování

Právo Za určitých podmínek můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Své osobní údaje si můžete vyžádat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a za určitých podmínek máte právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo na námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana. Můžete také vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo na odstoupení od smlouvy

Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním.

Právo na stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu EU ohledně zpracování osobních údajů.

Vaše práva mohou být omezena v souladu s právem EU nebo členského státu.

Na vaše žádosti odpovíme bez zbytečného odkladu a do jednoho měsíce od jejich obdržení. Pokud je to nutné vzhledem ke složitosti nebo množství žádostí, může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce. Pokud dojde ke zpoždění, budeme vás informovat do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti a uvedeme důvody.

Vaše žádosti budou vyřízeny bezplatně, pokud nebudou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené; v takovém případě si vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek nebo odmítnout žádost vyřídit.

Pro ověření totožnosti můžeme požádat o další informace, pokud máme důvodné pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost podává.

Pozvedněte své obchodování na novou úroveň

Vydejte se na revoluční cestu obchodování s aktivy s Immediate Connect - výjimečnou kombinací umělé inteligence a velkých dat, která odemyká bezkonkurenční obchodní možnosti. Umožněte si dobývat trhy s pozoruhodnou přesností a jemností. Poznejte budoucnost obchodování ještě dnes.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X