Skip to content

Adatvédelmi irányelvek

Az Immediate Connectnél kiemelten fontosnak tartjuk az Ön személyes adatainak biztonságát és az Ön adatvédelmi jogainak védelmét.

Adatvédelmi szabályzatunk útmutatóként szolgál, amely felvázolja az Ön által a weboldalunkkal kapcsolatban megadott adatok kezelésére, gyűjtésére, tárolására és felhasználására vonatkozó eljárásokat az immediateconnect.net (a továbbiakban: „Weboldal”).

A következő kötelezettségvállalásokat tesszük az Ön számára:

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos egyértelműség:

Hiszünk abban, hogy átfogó információkkal kell ellátnunk Önt, hogy megalapozott döntéseket hozhasson személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Elkötelezettek vagyunk az Ön adatkezelésével kapcsolatos szükséges információk gyors és megfelelő biztosítása iránt.

Továbbá, ha felismerjük, hogy szükség van bizonyos információk közlésére, biztosítjuk Önt, hogy azokat a legmegfelelőbb időben és helyen fogjuk átadni.

Bármilyen kérdéssel vagy felvilágosítással kapcsolatban bátran forduljon hozzánk a support@immediateconnect.net e-mail címen.

Az Ön személyes adatainak a jelen Szabályzatban részletezettek szerinti feldolgozása:

Az Ön személyes adatait különböző célokból kezelhetjük, többek között, de nem kizárólagosan, a Weboldal használatának megkönnyítése, a felhasználói élmény fokozása, szolgáltatásaink (beleértve a Weboldalt is) javítása, jogaink és érdekeink védelme, a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásnyújtást támogató adminisztratív és üzleti tevékenységek végzése, a jogi és/vagy szabályozási követelményeknek való megfelelés, valamint az Ön egyedi preferenciáinak és igényeinek megértése érdekében.

Elkötelezettség az Ön személyes adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartása iránt:

Elkötelezettek vagyunk annak biztosítása iránt, hogy Ön mint érintett gyakorolhassa jogait. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha szeretné felülvizsgálni személyes adatait, kérheti azok módosítását, törlését, bizonyos vagy valamennyi célra történő felhasználásának korlátozását, vagy az adatok Ön vagy egy harmadik fél részére történő továbbítását. Ígérjük, hogy a törvényeknek megfelelően járunk el.

Személyes adatainak védelme:

Bár az Ön személyes adatainak abszolút védelme nem garantálható, biztosítjuk Önt, hogy számos stratégiát és biztosítékot alkalmazunk az adatok biztonsága érdekében.

Átfogó adatvédelmi szabályzatunk

 1. A politika hatálya:

Ez a szabályzat többek között ismerteti, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk az egyénekről, hogyan gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg, védjük és dolgozzuk fel azokat.

Ebben a szabályzatban a „személyes adatok” alatt minden olyan információt értünk, amely egy azonosítható személyhez kapcsolódik. Azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy a birtokunkban lévő vagy számunkra hozzáférhető egyéb információkkal együtt azonosítható.

Ebben a szabályzatban a „feldolgozás” kifejezés a személyes adatokon végzett bármely műveletet jelenti, beleértve azok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, visszakeresését, felhasználását, közlését, összekapcsolását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését.

Szolgáltatásainkat nem 18 év alattiaknak szánjuk. Tudatosan nem gyűjtünk adatokat és nem biztosítunk hozzáférést szolgáltatásainkhoz az ilyen korú személyek számára. Ha felfedezzük, hogy egy gyermek adatait gyűjtöttük, intézkedéseket teszünk azok azonnali törlésére.

 1. Mikor gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Személyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön kapcsolatba lép Szolgáltatásainkkal, használja szolgáltatási csatornáinkat, böngészi Weboldalunkat és/vagy kapcsolatba lép velünk. Néha Ön önként osztja meg velünk ezeket az adatokat, máskor pedig a Szolgáltatásainkkal és szolgáltatási csatornáinkkal való interakciók elemzése során gyűjtjük őket.

 1. A személyes adatok önkéntes megosztása és annak következményei

Bár Ön nem köteles személyes adatait megadni nekünk, ennek elmulasztása akadályozhatja a Szolgáltatásaink nyújtását, gátolhatja a Weboldal használatát, vagy megzavarhatja a Szolgáltatásaink és a Weboldal működését.

 1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

Személyes adatokat gyűjtünk a Webhelyünkön tett látogatásai során, beleértve az online tevékenységi naplót, a forgalmi adatokat (beleértve az IP-címet, a hozzáférési időpontokat és dátumokat, a meglátogatott oldalakat, a használt nyelvet, a szoftverösszeomlásról szóló jelentéseket és a böngésző típusát), valamint az eszközinformációkat. Ezen információk egy része nem azonosítja Önt személyesen, így nem minősül személyes adatnak.

Minden olyan személyes adatot is összegyűjtünk, amelyet Ön önkéntesen megoszt velünk, amikor kapcsolatba lép velünk.

Végül pedig olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön kifejezetten harmadik félnek történő továbbítás céljából ad meg, mint például a neve és az e-mail címe.

 1. A személyes adatok feldolgozásának indokoltsága és jogalapja

Az Immediate Connect az Ön személyes adatait bizonyos meghatározott célokra használja, szigorúan betartva a vonatkozó jogi alapokat.

Személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha erre törvényes jogalap áll fenn. A személyes adatok feldolgozásának jogalapjai a következők:

– Ön kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Személyes adatait egy vagy több meghatározott célból feldolgozzuk. Ez akkor érvényes, ha Ön tudatosan adja meg nekünk adatait a Weboldalon keresztül, hogy azokat harmadik felekkel megosszuk. – A feldolgozás szükségessége összhangban van az Immediate Connect vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekekkel. Ez magában foglalhatja például szolgáltatásaink fejlesztését vagy jogi igények kezelését vagy védelmét. – A feldolgozás elengedhetetlen az Immediate Connectre vonatkozó jogi követelménynek való megfeleléshez.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk a support@immediateconnect.net e-mail címen, és tájékoztatást kérhet a felülvizsgálati eljárásunkról. Így jobban megértheti, hogy az Immediate Connect vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek alapján kezeljük-e az Ön személyes adatait.

Az alábbiakban felsoroljuk, hogy milyen célból kezelhetjük az Ön személyes adatait, és milyen jogalapokon nyugszik a feldolgozás:

| # | Cél | Jogalap |

| 1 | Az Ön kérésére | Az Ön kifejezett beleegyezésével | az Ön adatainak harmadik féllel való megosztása |

| 2 | Az Ön megkereséseinek, kéréseinek és/vagy panaszainak kezelése | Az Immediate Connect vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek |

| 3 | Jogi kötelezettségeknek, bírósági vagy közigazgatási utasításoknak való megfelelés | Jogi kötelezettség |

| 4 | Szolgáltatásaink javítása | Az Immediate Connect vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek |

| 5 | A csalás megelőzése, a Szolgáltatásaink visszaélésszerű használata | Az Immediate Connect vagy egy harmadik fél jogos érdekei |

| 6 | Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó különböző támogató tevékenységek végzése és fenntartása | Az Immediate Connect vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek |

| 7 | Elemzések elvégzése, beleértve a statisztikai elemzést is | Az Immediate Connect vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek |

| 8 | A mi és harmadik felek érdekeinek, jogainak és eszközeinek védelme | Az Immediate Connect vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek |

 1. Személyes adatok megosztása harmadik felekkel

Az Immediate Connect az Ön Személyes adatait harmadik fél szolgáltatóknak, például tárolási és tárhelyszolgáltatóknak, IP-címadatok elemzőinek, valamint a felhasználói élményt kutató, elemző, technikai és diagnosztikai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak adhatja át.

Továbbá, az Ön kérésére bizonyos személyes adatokat megoszthatunk harmadik fél Bitcoin kereskedési platformjaival. Ezekben az esetekben az Ön adatait a vonatkozó adatvédelmi irányelvek szerint kezeljük.

Az Immediate Connect az Ön személyes adatait a kapcsolt vállalkozásai és üzleti partnerei között is továbbíthatja, amelyek lehetővé teszik az Immediate Connect számára, hogy javítsa és bővítse a felhasználóknak kínált szolgáltatásokat és termékeket.

Személyes adatait kormányzati szervek, helyi hatóságok és szabályozó szervezetek számára, valamint saját és harmadik felek érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében, beleértve a jogi igények kezdeményezését, gyakorlását vagy védelmét is, nyilvánosságra hozhatjuk.

Ezen túlmenően az Ön Személyes adatai nyilvánosságra hozhatók az Immediate Connect és/vagy a csoportjához tartozó bármely vállalat potenciális vásárlói, befektetői vagy hitelezői számára, vagy bármely hasonló tranzakció során (beleértve a vállalat eszközeinek értékesítését) és/vagy az Immediate Connect vagy a csoportjához tartozó bármely vállalat egyesülésével, átszervezésével, konszolidációjával vagy csődjével kapcsolatban.

 1. Sütik és harmadik féltől származó szolgáltatások használata

Oldalunk harmadik fél szolgáltatásait is igénybe veheti, beleértve az elemző cégeket vagy a hirdetési szolgáltatókat. Ezek a szervezetek a saját szabályzataiknak megfelelően szintén használhatnak sütiket vagy hasonló technológiákat.

A sütik, a Weboldalunk látogatásakor az Ön eszközén tárolt kis szöveges fájlok, alapvető eszközök az Önről és az Ön viselkedéséről szóló információk gyűjtéséhez. Ezek az információk segítenek nekünk abban, hogy javítsuk az Ön felhasználói élményét, emlékezzünk az Ön preferenciáira, testre szabjuk ajánlatainkat, és fontos statisztikákat készítsünk.

A sütiknek két fő típusa van: a munkamenet sütik, amelyek ideiglenesek, és csak addig léteznek, amíg Ön be nem zárja a böngészőjét, és a tartós sütik, amelyek a böngészési munkamenet után is az Ön eszközén maradnak, és lehetővé teszik, hogy Weboldalunk felismerje Önt, amikor visszatér.

Az általunk használt sütik típusai a következők:

| Cookie típusa | Cél |

| – | – |

| Szigorúan szükséges sütik | Alapvető a navigációhoz és a kért funkciók biztosításához |

| Funkcionalitás Sütik | Emlékezzen Önre visszatéréskor és idézze fel a választásait |

| Teljesítménysütik | Összesített statisztikák és teljesítményoptimalizálás |

Felhívjuk figyelmét, hogy böngészője beállításait úgy módosíthatja, hogy részben vagy teljesen letiltsa vagy eltávolítsa a sütiket. Az ilyen tevékenységek azonban megváltoztathatják a Weboldal funkcióit.

Online nyomon követési értesítés: Jelenleg szolgáltatásunk nem reagál a Do-Not-Track jelzésekre.

 1. Személyes adatok tárolása

Személyes adatait a jelen Szabályzatban kiemelt adatkezelési célok eléréséhez szükséges ideig, vagy hosszabb ideig őrizzük meg, ha azt az alkalmazandó törvények, rendeletek vagy irányelvek előírják.

Rendszeresen értékeljük a ránk bízott személyes adatokat, hogy megállapítsuk, lehetséges-e a törlés, és biztosítjuk, hogy az adatokat ne őrizzük meg a szükséges időtartamot meghaladóan.

 1. Személyes adatok továbbítása más országok vagy nemzetközi szervezetek részére

Személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Ön lakóhelyén kívüli országba vagy nemzetközi szervezeteknek. Ilyen esetekben megfelelő garanciákat biztosítunk az Ön személyes adatainak védelme, valamint az Ön jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek fenntartása érdekében.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosai számára az alábbi feltételek biztosítanak garanciákat és védelmet:

– A harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megkapta az EU Bizottságának jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy az átadott személyes adatok megfelelő védelmet élveznek. – Az átruházás a hatóságok vagy szervek közötti, jogilag végrehajtható okiraton alapul. – Az adattovábbítás az EU Bizottsága által elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok szerint történik.

Ha többet szeretne megtudni az adattovábbítás során alkalmazott biztosítékokról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen: support@immediateconnect.net.

 1. Személyes adatok védelme

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok magas szintű biztonságának biztosítása érdekében, figyelembe véve a feldolgozással járó kockázatokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos jogi vagy egyéb, rajtunk kívül álló követelmények miatt előfordulhat, hogy személyes adatokat kell megosztanunk harmadik felekkel, például hatóságokkal. Ilyen körülmények között korlátozottan tudjuk ellenőrizni, hogy ezek a szervezetek milyen védelmet nyújtanak az Ön személyes adatainak.

Az online adatátvitel jellegéből adódóan a teljes biztonság nem garantálható. Ezért nem tudjuk biztosítani az interneten keresztül hozzánk továbbított személyes adatok abszolút védelmét.

 1. Külső weboldalak linkjei

Weboldalunk külső weboldalakra vagy alkalmazásokra mutató linkeket tartalmazhat. Nem ellenőrizzük ezeket a webhelyeket vagy alkalmazásokat, illetve azok adatgyűjtési gyakorlatát. Nem vállalunk felelősséget ezen harmadik fél webhelyek gyakorlatáért vagy irányelveiért, beleértve az adatvédelmi és adatvédelmi irányelveiket is. Szabályzatunk nem terjed ki az ilyen külső platformokon végzett tevékenységekre.

Javasoljuk, hogy mielőtt használná ezeket a harmadik féltől származó webhelyeket vagy alkalmazásokat, és személyes adatait nyilvánosságra hozná, tekintse át azok adatvédelmi irányelveit.

 1. A politika módosításai

Időnként felülvizsgálhatjuk a jelen Szabályzat feltételeit. Ezeket a frissítéseket a felülvizsgált Szabályzatnak a Weboldalunkon történő közzétételével közöljük. Jelentős változások esetén proaktívan tájékoztatjuk Önt a megfelelő kommunikációs módszerekkel és a weboldalunkon közzétett értesítéssel. Minden módosítás azonnal hatályba lép, amint a frissített Szabályzatot közzétesszük a Weboldalunkon.

 1. Az Ön jogai az adatvédelemmel kapcsolatban

Általánosságban elmondható, hogy joga van megkérdezni, hogy gyűjtünk-e Önről Személyes adatokat, felülvizsgálhatja ezeket az adatokat, szükség esetén kérheti azok helyesbítését, és kérheti a már nem szükséges Személyes adatok törlését. Önnek joga van ahhoz is, hogy a hozzájárulását bizonyos adatkezelési tevékenységekre korlátozza.

EGT-lakosok esetében vegye figyelembe a következőket:

Az alábbiakban ismertetett, személyes adataival kapcsolatos jogait gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a következő címen: support@immediateconnect.net.

Hozzáférési jog

Ön megerősítést kérhet arról, hogy kezeljük-e az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ha igen, akkor hozzáférhet az adatokhoz, és kiegészítő információkat kaphat, beleértve az adatkezelés céljait, az adatkategóriákat, a címzetteket és az adatmegőrzési időszakokat. Ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtik, érdeklődhet azok eredetéről, és arról, hogy felhasználják-e profilalkotásra. Ha az adatokat az EGT-n kívülre továbbítják, érdeklődhet a biztosítékokról.

A feldolgozás alatt álló adatokról másolatot tudunk biztosítani, további másolatokért esetleg díjat kell fizetni. Ha elektronikus úton kéri, akkor az adatokat egy általánosan használt elektronikus formátumban adjuk meg, hacsak másképp nem kéri.

Helyesbítési jog

Ha személyes adatai pontatlanok, kérheti azok helyesbítését. A feldolgozás céljai alapján kérheti az Önre vonatkozó hiányos adatok kiegészítését is.

Törlési jog

Ön bizonyos körülmények között kérheti személyes adatainak törlését. Ez a jog azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatkezelés jogi kötelezettségek vagy jogi igények védelme érdekében szükséges.

Feldolgozási korlátozás

Jog Bizonyos feltételek mellett kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Adathordozhatósági jog

Személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kérheti, és bizonyos feltételek mellett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás Jog

Ön tiltakozhat a személyes adatainak a mi vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek alapján történő feldolgozása ellen. Ön tiltakozhat a közvetlen marketing célú feldolgozás ellen is.

Visszavonási jog

Ön bármikor visszavonhatja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

Panaszjog

Önnek joga van panaszt tenni az EU felügyeleti hatóságánál a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Az Ön jogai az uniós vagy tagállami jogszabályok szerint korlátozhatók.

Kéréseire indokolatlan késedelem nélkül, a beérkezéstől számított egy hónapon belül válaszolunk. Ha a kérelmek összetettsége vagy mennyisége miatt szükséges, ez az időszak további két hónappal meghosszabbítható. Késedelem esetén a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az okok megjelölésével.

Az Ön kéréseit díjmentesen dolgozzuk fel, kivéve, ha azok nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, amely esetben fenntartjuk a jogot, hogy ésszerű díjat számítsunk fel, vagy megtagadjuk a kérés teljesítését.

A személyazonosság ellenőrzése céljából további információkat kérhetünk, ha alapos kétségünk van a kérést benyújtó személy személyazonosságával kapcsolatban.

Emelje új magasságokba a kereskedést

Induljon el egy forradalmi eszközkereskedési utazáson az Immediate Connect segítségével - a mesterséges intelligencia és a nagyméretű adatok rendkívüli keveréke, amely páratlan kereskedési képességeket nyit meg. Adjon erőt magának, hogy figyelemre méltó pontossággal és kifinomultsággal hódítsa meg a piacokat. Tapasztalja meg a kereskedés jövőjét még ma.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X