Skip to content

Podmínky použití

1. Preambule

1.1 Vítejte na digitálním centru společnosti Immediate Connect (dále jen „webové stránky“). V případě dotazů nebo dalších informací nás můžete kontaktovat na adrese support@immediateconnect.net.

1.2 Naše webové stránky poskytují podrobné informace o obchodních platformách třetích stran („platformy třetích stran“) a přidružených službách (dále jen „služby“).

1.3 Uživatelská smlouva („Smlouva“) objasňuje pravidla, kterými se řídí vaše („Vy“, „Váš“ nebo „Uživatel“) používání našich webových stránek a služeb. Ujistěte se, že jste těmto pravidlům důkladně porozuměli. Používáním našich webových stránek a služeb potvrzujete svůj souhlas s touto smlouvou. Pokud s jakoukoli částí těchto pravidel nesouhlasíte, zdržte se laskavě používání našich webových stránek a služeb.

1.4 Naše zásady ochrany osobních údajů jsou důležitou součástí této smlouvy. Souhlasem s touto smlouvou vyjadřujete také souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

2. Uživatelská kritéria

2.1 Přístup k Webovým stránkám a službám je možný, pokud:

2.1.1 Jsou starší 18 let;

2.1.2 Mít potřebná práva, oprávnění a způsobilost k uzavření této smlouvy a dodržování jejích podmínek;

2.1.3 Nemáte zákonem zakázáno používat naše webové stránky a služby podle místních zákonů.

3. Omezení přístupu

3.1 Přístup k našim webovým stránkám a službám můžeme v určitých regionech nebo pro určité uživatele omezit z právních a regulačních důvodů nebo z důvodu řízení rizik.

3.2 Uživatelé z určitých zemí mohou splňovat další požadavky nebo podmínky. Pokud na naše webové stránky přistupujete z některého z omezených území, mohou být webové stránky a služby nedostupné nebo zablokované.

4. Zakázané akce

4.1 Při používání našich webových stránek a služeb byste se neměli účastnit činností, které:

4.1.1 Porušovat jakákoli práva, včetně práv duševního vlastnictví, práv na soukromí nebo jiných vlastnických práv;

4.1.2 obsahovat škodlivý, urážlivý, hanlivý, zaujatý nebo nevhodný obsah;

4.1.3 využívat viry nebo jiný škodlivý software;

4.1.4 Porušovat zákony;

  • bránit ostatním Uživatelům v používání Webových stránek nebo Služeb.

5. Vlastnická práva

5.1 Veškerý obsah dostupný na našich webových stránkách, mimo jiné včetně textu, grafiky, log a softwaru, je naším majetkem nebo majetkem našich poskytovatelů licence a je chráněn zákony o duševním vlastnictví.

5.2 Používání našich webových stránek a služeb vás neopravňuje k žádnému z našich práv duševního vlastnictví ani k právům třetích stran.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Webové stránky a služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Nezaručujeme přesnost, spolehlivost, vhodnost ani dostupnost webových stránek, služeb nebo související grafiky obsažené na webových stránkách.

6.2 Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, mimo jiné za nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku používání našich webových stránek nebo služeb nebo v souvislosti s nimi.

7. Externí služby nebo obsah

7.1 Naše služby mohou obsahovat obsah nebo služby poskytované třetími stranami. Takový obsah nebo služby nekontrolujeme, neschvalujeme ani za ně nepřebíráme odpovědnost.

8. Odkazy na jiné platformy

8.1 Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy vedoucí na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaše pohodlí. Nad obsahem nebo zdroji těchto stránek nemáme kontrolu a nejsme za ně zodpovědní.

9. Změny této smlouvy

9.1 Vyhrazujeme si právo tuto smlouvu podle potřeby upravovat. O případných změnách vás budeme informovat zveřejněním nové smlouvy na této stránce.

9.2 Doporučujeme tuto smlouvu čas od času zkontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Změny této smlouvy jsou účinné po jejich zveřejnění na této stránce.

10. Doložka o ukončení smlouvy

10.1 Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit váš přístup k našim Webovým stránkám a službám, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte tuto Smlouvu.

11. Rozhodné právo a soudní příslušnost

11.1 Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákony jurisdikce, kde je naše společnost registrována, bez ohledu na kolizní normy.

11.2 Souhlasíte s výlučnou příslušností soudů v rámci jurisdikce naší společnosti pro řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z této smlouvy nebo souvisejících s touto smlouvou, webovými stránkami nebo službami.

12. Kontaktní informace

12.1 V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této smlouvy nás laskavě kontaktujte na adrese support@immediateconnect.net.

Pozvedněte své obchodování na novou úroveň

Vydejte se na revoluční cestu obchodování s aktivy s Immediate Connect - výjimečnou kombinací umělé inteligence a velkých dat, která odemyká bezkonkurenční obchodní možnosti. Umožněte si dobývat trhy s pozoruhodnou přesností a jemností. Poznejte budoucnost obchodování ještě dnes.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X