Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

1. Preambule

1.1 Welkom op de digitale hub van Immediate Connect (hierna “Website”). Voor vragen of meer informatie kunt u ons bereiken op support@immediateconnect.net.

1.2 Onze Website verstrekt informatie over handelsplatformen van derden (“Platformen van Derden”) en aanverwante diensten (aangeduid als “Diensten”).

1.3 De Gebruikersovereenkomst (“Overeenkomst”) beschrijft de regels die van toepassing zijn op uw (“U”, “Uw”, of “Gebruiker”) gebruik van onze Website en Diensten. Zorg ervoor dat je deze regels goed begrijpt. Door gebruik te maken van onze Website en Diensten bevestigt u dat u deze Overeenkomst aanvaardt. Als u het niet eens bent met enig deel van deze regels, verzoeken wij u vriendelijk geen gebruik te maken van onze Website en Diensten.

1.4 Ons Privacybeleid is een essentieel onderdeel van deze Overeenkomst. Door deze Overeenkomst te accepteren, stemt u ook in met ons Privacybeleid.

2. Gebruikerscriteria

2.1 U hebt toegang tot de Website en Diensten als u:

2.1.1 Minimaal 18 jaar oud zijn;

2.1.2 De noodzakelijke rechten, autoriteit en capaciteit bezitten om deze Overeenkomst aan te gaan en zich aan de voorwaarden ervan te houden;

2.1.3 het niet wettelijk verboden is om onze Website en Diensten te gebruiken volgens uw lokale wetgeving.

3. Toegangsbeperkingen

3.1 We kunnen de toegang tot onze Website en Diensten in bepaalde regio’s of voor specifieke gebruikers beperken omwille van juridische, regelgevende of risicobeheerdoeleinden.

3.2 Gebruikers uit bepaalde landen moeten mogelijk voldoen aan aanvullende eisen of voorwaarden. Als u onze Website bezoekt vanuit een van de Beperkte Gebieden, zijn de Website en Diensten mogelijk ontoegankelijk of geblokkeerd.

4. Verboden acties

4.1 Tijdens het gebruik van onze Website en Diensten mag u niet deelnemen aan activiteiten die:

4.1.1 rechten schenden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere eigendomsrechten;

4.1.2 schadelijke, beledigende, lasterlijke, bevooroordeelde of ongepaste inhoud bevatten;

4.1.3 Het gebruik van virussen of andere kwaadaardige software;

4.1.4 Wetten overtreden;

  • De ervaring van andere Gebruikers op de Website of met de Diensten niet hinderen.

5. Eigendomsrechten

5.1 Alle inhoud die beschikbaar is op onze Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten.

5.2 Uw gebruik van onze Website en Diensten geeft u geen recht op enige van onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

6.1 De Website en Diensten worden geleverd op een “as is” en “as available” basis. Wij garanderen of waarborgen niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de Website, Diensten of gerelateerde afbeeldingen op de Website.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze Website of Diensten.

7. Externe diensten of inhoud

7.1 Onze Services kunnen inhoud of diensten bevatten die door derden zijn geleverd. We hebben geen controle over, onderschrijven of nemen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud of diensten.

8. Koppelingen naar andere platforms

8.1 Onze Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden aangeboden voor uw gemak. We hebben geen controle over de inhoud of bronnen van deze sites en zijn er ook niet verantwoordelijk voor.

9. Wijzigingen aan deze overeenkomst

9.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst indien nodig te wijzigen. We houden je op de hoogte van eventuele wijzigingen door de nieuwe Overeenkomst op deze pagina te plaatsen.

9.2 Wij raden u aan deze Overeenkomst van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan deze Overeenkomst zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.

10. Beëindigingsclausule

10.1 Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze Website en Diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als u deze Overeenkomst schendt.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waar ons bedrijf is geregistreerd, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten.

11.2 U stemt in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken binnen het rechtsgebied van ons bedrijf voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Website of Diensten.

12. Contactgegevens

12.1 Voor vragen over deze Overeenkomst kunt u contact met ons opnemen via support@immediateconnect.net.

Til uw handel naar nieuwe hoogten

Ga op een revolutionaire handelsreis met Immediate Connect - een buitengewone mix van kunstmatige intelligentie en big data, die ongeëvenaarde handelsmogelijkheden ontsluit. Stel jezelf in staat om de markten te veroveren met opmerkelijke precisie en finesse. Ervaar vandaag nog de toekomst van handelen.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X