Skip to content

Πολιτική απορρήτου

Στην Immediate Connect, δίνουμε ύψιστη σημασία στη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών και στην προάσπιση των δικαιωμάτων σας στην ιδιωτική ζωή.

Η Πολιτική Απορρήτου μας χρησιμεύει ως οδηγός που περιγράφει τις διαδικασίες μας για το χειρισμό, τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων που παρέχετε σε σχέση με την ιστοσελίδα μας immediateconnect.net (εφεξής αναφερόμενη ως η “Ιστοσελίδα”).

Δεσμευόμαστε απέναντί σας για τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

Σαφήνεια σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων:

Πιστεύουμε ότι πρέπει να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες πληροφορίες ώστε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας άμεσα και κατάλληλα.

Επιπλέον, εάν αναγνωρίσουμε την ανάγκη να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα σας τις παραδώσουμε στον καταλληλότερο χρόνο και τόπο.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@immediateconnect.net.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα Πολιτική:

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων, για τη διευκόλυνση της χρήσης του ιστοτόπου μας από εσάς, τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, τη βελτίωση των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένου του ιστοτόπου), την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας, την ανάληψη διοικητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες, τη συμμόρφωση με νομικές ή/και κανονιστικές απαιτήσεις και την κατανόηση των συγκεκριμένων προτιμήσεων και αναγκών σας.

Δέσμευση για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε επιθυμείτε να επανεξετάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε αλλαγές, διαγραφή, περιορισμό της χρήσης τους για ορισμένους ή όλους τους σκοπούς ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Υποσχόμαστε να ενεργούμε σύμφωνα με το νόμο.

Διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων:

Παρόλο που δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απόλυτη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας διαβεβαιώνουμε ότι εφαρμόζουμε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και διασφαλίσεων για την ασφάλειά τους.

Η ολοκληρωμένη πολιτική απορρήτου μας

 1. Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής:

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει, μεταξύ άλλων, τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για τα άτομα, τον τρόπο με τον οποίο τα συλλέγουμε, τα χρησιμοποιούμε, τα μοιραζόμαστε, τα διαφυλάσσουμε και τα επεξεργαζόμαστε.

Στην παρούσα πολιτική, ο όρος “Προσωπικά δεδομένα” αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας ή είναι προσβάσιμες σε εμάς.

Ο όρος “επεξεργασία” στην παρούσα Πολιτική σημαίνει κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, την καταγραφή, την οργάνωση, την αποθήκευση, την τροποποίηση, την ανάκτηση, τη χρήση, τη γνωστοποίηση, τον συνδυασμό, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή τους.

Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για άτομα κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από κανέναν ή δεν παρέχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας σε άτομα κάτω από αυτή την ηλικία. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι έχουν συλλεχθεί πληροφορίες ενός παιδιού, θα λάβουμε μέτρα για την άμεση διαγραφή τους.

 1. Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας, χρησιμοποιείτε τα κανάλια υπηρεσιών μας, περιηγείστε στον Ιστότοπό μας ή/και επικοινωνείτε μαζί μας. Μερικές φορές, μοιράζεστε εθελοντικά αυτά τα δεδομένα μαζί μας και άλλες φορές, τα συλλέγουμε αναλύοντας τις αλληλεπιδράσεις σας με τις Υπηρεσίες και τα κανάλια υπηρεσιών μας.

 1. Εθελοντική κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειές της

Παρόλο που δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η μη παροχή αυτών μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά μας να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, να εμποδίσει τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή να διαταράξει τη λειτουργία των Υπηρεσιών και του Ιστότοπου.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων καταγραφής διαδικτυακής δραστηριότητας, των δεδομένων κίνησης (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, των χρόνων και των ημερομηνιών πρόσβασης, των σελίδων που επισκεφτήκατε, της γλώσσας που χρησιμοποιήσατε, των αναφορών συντριβής λογισμικού και του τύπου του προγράμματος περιήγησης) και των πληροφοριών συσκευής. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να μην σας ταυτοποιούν προσωπικά, συνεπώς δεν αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα.

Συλλέγουμε επίσης τυχόν προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε οικειοθελώς μαζί μας όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Τέλος, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ρητά για υποβολή σε τρίτους, όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 1. Αιτιολόγηση και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Immediate Connect χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για ορισμένους καθορισμένους σκοπούς, τηρώντας αυστηρά τις αντίστοιχες νομικές βάσεις.

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο εάν υπάρχει νόμιμη νομική βάση. Οι νομικοί λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα περιλαμβάνουν:

– Έχετε συναινέσει ρητά στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό ισχύει όταν μας υποβάλλετε συνειδητά τις πληροφορίες σας μέσω της Ιστοσελίδας για να τις μοιραστούμε με τρίτους. – Η αναγκαιότητα της επεξεργασίας ευθυγραμμίζεται με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η Immediate Connect ή τρίτος. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας ή το χειρισμό ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική απαίτηση στην οποία υπόκειται η Immediate Connect.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@immediateconnect.net για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης. Αυτό θα σας δώσει μια σαφέστερη κατανόηση του κατά πόσον επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση την ανάγκη για έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από την Immediate Connect ή από τρίτο μέρος.

Ακολουθεί ανάλυση των σκοπών για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τις νομικές βάσεις για την εν λόγω επεξεργασία:

| # | Σκοπός | Νομική βάση |

| 1 | Να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους κατόπιν αιτήματός σας | Τη ρητή συγκατάθεσή σας |

| 2 | Για την αντιμετώπιση των ερωτημάτων, αιτημάτων και/ή παραπόνων σας | Έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από την Immediate Connect ή από τρίτους |

| 3 | Συμμόρφωση με τυχόν νομικές υποχρεώσεις ή δικαστικές ή διοικητικές εντολές | Νομική υποχρέωση |

| 4 | Για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας | Δικαιολογημένα συμφέροντα που επιδιώκονται από την Immediate Connect ή από τρίτους |

| 5 | Για την πρόληψη απάτης, καταχρηστικής χρήσης των Υπηρεσιών μας | Δικαιολογημένα συμφέροντα που επιδιώκονται από την Immediate Connect ή από τρίτους |

| 6 | Για να διεξάγουμε και να διατηρούμε διάφορες υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις Υπηρεσίες μας | Δικαιολογημένα συμφέροντα που επιδιώκονται από την Immediate Connect ή από τρίτους |

| 7 | Για τη διενέργεια αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ανάλυσης | Δικαιολογημένα συμφέροντα που επιδιώκονται από την Immediate Connect ή τρίτο μέρος |

| 8 | Διασφάλιση των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των περιουσιακών στοιχείων μας και τρίτων | Δικαιολογημένα συμφέροντα που επιδιώκονται από την Immediate Connect ή τρίτους |

 1. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με τρίτους

Η Immediate Connect μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως παρόχους αποθήκευσης και φιλοξενίας, αναλυτές πληροφοριών διεύθυνσης IP και παρόχους έρευνας εμπειρίας χρήστη, αναλυτικών, τεχνικών και διαγνωστικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, κατόπιν αιτήματός σας, ενδέχεται να μοιραστούμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα με πλατφόρμες συναλλαγών Bitcoin τρίτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαχείριση των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου.

Η Immediate Connect μπορεί επίσης να διανείμει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μεταξύ των συνδεδεμένων οντοτήτων και των επιχειρηματικών εταίρων της που επιτρέπουν στην Immediate Connect να βελτιώσει και να ενισχύσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται στους χρήστες.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε κυβερνητικούς φορείς, τοπικές αρχές και ρυθμιστικές οντότητες, καθώς και για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία μας και τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

Επιπλέον, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε πιθανούς αγοραστές, επενδυτές ή δανειστές της Immediate Connect ή/και οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου της, ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε παρόμοιας συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας) ή/και σε σχέση με οποιαδήποτε συγχώνευση, αναδιοργάνωση, ενοποίηση ή πτώχευση της Immediate Connect ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου της.

 1. Χρήση cookies και υπηρεσιών τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση υπηρεσιών τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ανάλυσης ή παρόχων διαφημίσεων. Οι εν λόγω οντότητες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

Τα cookies, μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, είναι βασικά εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς και τη συμπεριφορά σας. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη, να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, να προσαρμόζουμε τις προσφορές μας και να δημιουργούμε σημαντικά στατιστικά στοιχεία.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι cookies: τα cookies συνεδρίας, τα οποία είναι προσωρινά και υπάρχουν μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού, και τα μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας μετά τη συνεδρία περιήγησής σας και επιτρέπουν στον Ιστότοπό μας να σας αναγνωρίζει όταν επιστρέφετε.

Ακολουθούν οι τύποι των cookies που χρησιμοποιούμε:

| Τύπος Cookie | Σκοπός |

| – | – |

| Αυστηρά απαραίτητα Cookies | Βασικά για την πλοήγηση και την παροχή των ζητούμενων λειτουργιών |

| Λειτουργικότητα Cookies | Να σας θυμούνται κατά την επιστροφή και να ανακαλούν τις επιλογές σας |

| Cookies επιδόσεων | Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και βελτιστοποίηση επιδόσεων |

Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να μπλοκάρουν ή να αφαιρέσουν τα cookies, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου. Ωστόσο, οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να αλλοιώσουν τις λειτουργίες του Ιστότοπου.

Ανακοίνωση παρακολούθησης σε απευθείας σύνδεση: Προς το παρόν, η υπηρεσία μας δεν ανταποκρίνεται σε σήματα Do-Not-Track.

 1. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας που επισημαίνονται στην παρούσα Πολιτική, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό επιβάλλεται από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή πολιτικές.

Αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε υπό τη φύλαξή μας για να διαπιστώσουμε αν είναι δυνατή η διαγραφή τους, διασφαλίζοντας ότι δεν διατηρούμε δεδομένα πέραν της απαιτούμενης διάρκειας.

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρα εκτός της χώρας διαμονής σας ή σε διεθνείς οργανισμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ένδικων μέσων σας.

Για τους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι ακόλουθοι όροι παρέχουν εγγυήσεις και προστασία:

– Η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή της ΕΕ για την παροχή επαρκούς προστασίας στα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. – Η μεταβίβαση βασίζεται σε νομικά εκτελεστή πράξη μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων. – Η διαβίβαση συμμορφώνεται με τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διασφαλίσεις που εφαρμόζουμε για τη μεταφορά δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: support@immediateconnect.net.

 1. Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει ορισμένων νομικών ή άλλων απαιτήσεων που δεν ελέγχονται από εμάς, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε Προσωπικά Δεδομένα με τρίτους, όπως δημόσιες αρχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε περιορισμένο έλεγχο της προστασίας που παρέχεται στα Προσωπικά σας Δεδομένα από αυτές τις οντότητες.

Δεδομένης της φύσης της διαδικτυακής μετάδοσης δεδομένων, η πλήρης ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που μας διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου.

 1. Εξωτερικοί σύνδεσμοι ιστοτόπων

Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους ή εφαρμογές. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές ή τις πρακτικές συλλογής δεδομένων τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές ή τις πολιτικές αυτών των ιστότοπων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών απορρήτου και προστασίας δεδομένων τους. Η Πολιτική μας δεν καλύπτει ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτές τις εξωτερικές πλατφόρμες.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων ή εφαρμογών τρίτων πριν τις χρησιμοποιήσετε και πριν αποκαλύψετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

 1. Τροποποιήσεις της πολιτικής

Ενδέχεται να αναθεωρούμε περιοδικά τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Θα ανακοινώνουμε αυτές τις ενημερώσεις με την ανάρτηση της αναθεωρημένης Πολιτικής στον Ιστότοπό μας. Για σημαντικές αλλαγές, θα σας ενημερώνουμε προληπτικά μέσω κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας και με την ανάρτηση ανακοίνωσης στον Ιστότοπό μας. Όλες οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της ενημερωμένης Πολιτικής στον Ιστότοπό μας.

 1. Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων

Γενικά, έχετε το δικαίωμα να ρωτήσετε αν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα για εσάς, να επανεξετάσετε τα δεδομένα αυτά, να ζητήσετε διορθώσεις, εάν είναι απαραίτητο, και να ζητήσετε τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων που δεν χρειαζόμαστε πλέον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να περιορίσετε τη συγκατάθεσή σας σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.

Για τους κατοίκους του ΕΟΧ, σημειώστε τα εξής:

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση: support@immediateconnect.net.

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση για το αν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν. Εάν ναι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών επεξεργασίας, των κατηγοριών δεδομένων, των αποδεκτών και των περιόδων διατήρησης δεδομένων. Εάν τα δεδομένα δεν συλλέγονται απευθείας από εσάς, μπορείτε να ρωτήσετε για την προέλευσή τους και εάν χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προφίλ. Εάν τα δεδομένα μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διασφαλίσεις.

Μπορούμε να σας παρέχουμε αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων, ενώ για πρόσθετα αντίγραφα ενδεχομένως να καταβάλλεται αμοιβή. Εάν ζητήσετε ηλεκτρονικά, θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σε ευρέως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, εκτός εάν ζητηθεί διαφορετικά.

Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση. Με βάση τους σκοπούς της επεξεργασίας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για νομικές υποχρεώσεις ή για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Περιορισμός επεξεργασίας

Δικαίωμα Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα ένστασης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων με βάση τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Δικαίωμα απόσυρσης

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.

Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή της ΕΕ σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας ενδέχεται να περιορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή του κράτους μέλους.

Θα απαντήσουμε στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους. Εάν κριθεί αναγκαίο λόγω της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτήσεων, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Εάν υπάρξει καθυστέρηση, θα σας ενημερώσουμε εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, αναφέροντας τους λόγους.

Τα αιτήματά σας θα διεκπεραιώνονται δωρεάν, εκτός εάν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, οπότε διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε εύλογη αμοιβή ή να αρνηθούμε να ενεργήσουμε βάσει του αιτήματος.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες εάν έχουμε εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει το αίτημα.

Ανεβάστε τις συναλλαγές σας σε νέα ύψη

Ξεκινήστε ένα επαναστατικό ταξίδι διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων με το Immediate Connect - ένα εξαιρετικό μείγμα τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων δεδομένων, που ξεκλειδώνει ασύγκριτες δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας να κατακτήσει τις αγορές με αξιοσημείωτη ακρίβεια και φινέτσα. Ζήστε την εμπειρία του μέλλοντος των συναλλαγών σήμερα.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X