Skip to content

Условия за ползване

1. Преамбюл

1.1 Добре дошли в цифровия център на Immediate Connect (наричан по-нататък „Уебсайт“). За запитвания или допълнителна информация можете да се свържете с нас на support@immediateconnect.net.

1.2 Нашият Уебсайт предоставя информация за платформи за търговия на трети страни („Платформи на трети страни“) и свързани услуги (наричани „Услуги“).

1.3 Споразумението с потребителя („Споразумението“) разяснява правилата, които уреждат използването на нашия Уебсайт и Услуги от Ваша страна („Вие“, „Вашият“ или „Потребителят“). Моля, уверете се, че сте разбрали внимателно тези правила. Като използвате нашия Уебсайт и Услуги, Вие потвърждавате, че приемате това Споразумение. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези правила, моля, въздържайте се от използването на нашия Уебсайт и Услуги.

1.4 Нашата Политика за поверителност е съществен компонент на настоящото Споразумение. С приемането на това Споразумение вие се съгласявате и с нашата Политика за поверителност.

2. Критерии за потребителя

2.1 Можете да получите достъп до Уебсайта и Услугите, ако:

2.1.1 Да са на възраст минимум 18 години;

2.1.2 Да притежава необходимите права, правомощия и капацитет за сключване на настоящото споразумение и спазване на неговите условия;

2.1.3 Не ви е законно забранено да използвате нашия Уебсайт и Услугите съгласно вашите местни закони.

3. Ограничения за достъп

3.1 Можем да ограничим достъпа до нашия Уебсайт и Услуги в определени региони или до определени потребители за правни, регулаторни цели или за целите на управлението на риска.

3.2 Потребителите от определени държави може да се наложи да отговарят на допълнителни изисквания или условия. Ако осъществите достъп до нашия Уебсайт от някоя от ограничените територии, Уебсайтът и Услугите може да са недостъпни или блокирани.

4. Забранени действия

4.1 По време на използването на нашия Уебсайт и Услуги не трябва да участвате в дейности, които:

4.1 .1 да нарушавате каквито и да било права, включително права на интелектуална собственост, права на неприкосновеност на личния живот или други права на собственост;

4.1.2 да съдържа вредно, обидно, клеветническо, предубедено или неподходящо съдържание;

4.1.3 Да включва използването на вируси или друг злонамерен софтуер;

4.1.4 Да нарушавате всякакви закони;

  • да затруднявате работата на други Потребители на Уебсайта или с Услугите.

5. Права на собственост

5.1 Цялото съдържание, достъпно на нашия Уебсайт, включително, но не само, текст, графики, лога и софтуер, е наша собственост или собственост на нашите лицензодатели и е защитено от законите за интелектуална собственост.

5.2 Вашето използване на нашия Уебсайт и Услуги не Ви дава право на каквито и да било наши права на интелектуална собственост или права на трети страни.

6. Ограничаване на отговорността

6.1 Уебсайтът и Услугите се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“. Ние не гарантираме точността, надеждността, пригодността или наличността на Уебсайта, Услугите или свързаните с тях графики, съдържащи се в Уебсайта.

6.2 Ние не носим отговорност за никакви загуби или щети, включително, но не само, косвени или последващи загуби или щети, произтичащи от или във връзка с използването на нашия Уебсайт или Услуги.

7. Външни услуги или съдържание

7.1 Нашите Услуги могат да включват съдържание или услуги, предоставени от трети страни. Ние не контролираме, не одобряваме и не поемаме отговорност за такова съдържание или услуги.

8. Връзки към други платформи

8.1 Нашият Уебсайт може да съдържа връзки, водещи към уебсайтове на трети страни. Тези връзки са предоставени за ваше удобство. Ние не упражняваме контрол върху съдържанието или ресурсите на тези сайтове, нито носим отговорност за тях.

9. Промени в настоящото споразумение

9.1 Ние си запазваме правото да променяме настоящото Споразумение при необходимост. Ще ви информираме за всички промени, като публикуваме новото Споразумение на тази страница.

9.2 Препоръчваме ви да преглеждате това Споразумение от време на време, за да сте информирани за всички промени. Промените в това Споразумение влизат в сила след публикуването им на тази страница.

10. Клауза за прекратяване

10.1 Ние си запазваме правото да прекратим или спрем достъпа Ви до нашия Уебсайт и Услуги незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, ако нарушите настоящото Споразумение.

11. Приложимо право и юрисдикция

11.1 Настоящото споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на юрисдикцията, в която е регистрирана нашата компания, без да се прилагат каквито и да било принципи на стълкновение на закони.

11.2 Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на съдилищата, намиращи се в рамките на юрисдикцията на нашата компания, за разрешаване на всякакви спорове, произтичащи от или свързани с това Споразумение, Уебсайта или Услугите.

12. Информация за контакт

12.1 За всякакви запитвания относно настоящото Споразумение, моля, свържете се с нас на support@immediateconnect.net.

Издигнете търговията си до нови висоти

Впуснете се в революционно пътешествие в търговията с активи с Immediate Connect - необикновена комбинация от изкуствен интелект и големи данни, която отключва несравними възможности за търговия. Дайте си възможност да завладеете пазарите със забележителна прецизност и финес. Запознайте се с бъдещето на търговията още днес.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X