Skip to content

Политика за поверителност

В Immediate Connect отдаваме изключително значение на поддържането на сигурността на личната ви информация и на спазването на правата ви за поверителност.

Нашата Политика за поверителност служи като ръководство, очертаващо нашите процедури за обработване, събиране, съхраняване и използване на данните, които предоставяте във връзка с нашия уебсайт immediateconnect.net (наричан по-нататък „Уебсайтът“).

Поемаме следните ангажименти към вас:

Яснота относно управлението на вашите лични данни:

Вярваме, че трябва да ви предоставим изчерпателна информация, за да вземате обосновани решения относно обработката на вашите лични данни. Ние се стремим да предоставяме необходимата информация за управлението на вашите данни своевременно и по подходящ начин.

Освен това, ако преценим, че е необходимо да ви предоставим конкретна информация, ви уверяваме, че тя ще бъде предоставена в най-подходящото време и място.

За всякакви въпроси или разяснения не се колебайте да се свържете с нас на support@immediateconnect.net.

Обработване на Вашите лични данни, както е описано в тази Политика:

Можем да обработваме Вашите лични данни за различни цели, включително, но не само, за улесняване на използването на нашия Уебсайт, подобряване на потребителския опит, подобряване на нашите услуги (включително Уебсайта), защита на нашите права и интереси, извършване на административни и бизнес дейности в подкрепа на предоставянето на услуги на потребителите, спазване на законови и/или регулаторни изисквания и разбиране на Вашите специфични предпочитания и нужди.

Ангажимент за спазване на Вашите права по отношение на личните Ви данни:

Посветили сме се на това да гарантираме, че можете да упражнявате правата си като субект на данни. Можете да се свържете с нас, когато желаете да прегледате личните си данни, да поискате промени, да ги изтриете, да ограничите използването им за определени или всички цели или да ги прехвърлите на вас или на трета страна. Обещаваме да действаме в съответствие със закона.

Защита на личните ви данни:

Въпреки че не може да бъде гарантирана абсолютна защита на личните ви данни, ви уверяваме, че използваме широк набор от стратегии и предпазни мерки, за да ги защитим.

Нашата изчерпателна политика за поверителност

 1. Обхват на политиката:

Настоящата Политика описва видовете лични данни, които събираме за физически лица, как ги събираме, използваме, споделяме, защитаваме и обработваме, наред с други неща.

В тази политика „лични данни“ се отнася за всяка информация, свързана с лице, което може да бъде идентифицирано. Лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или заедно с друга информация, с която разполагаме или която е достъпна за нас.

Терминът „обработване“ в тази Политика означава всяка операция, извършвана с лични данни, която включва тяхното събиране, записване, организиране, съхранение, промяна, извличане, използване, разкриване, комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Нашите услуги не са предназначени за лица под 18 години. Ние съзнателно не събираме информация от лица под тази възраст и не предоставяме достъп до нашите услуги на такива лица. Ако открием, че е събрана информация за дете, ще предприемем мерки за незабавното ѝ изтриване.

 1. Кога събираме Вашите лични данни?

Събираме лични данни, когато взаимодействате с нашите Услуги, използвате нашите канали за услуги, разглеждате нашия Уебсайт и/или се свързвате с нас. Понякога доброволно споделяте тези данни с нас, а друг път ги събираме, като анализираме взаимодействието ви с нашите Услуги и канали за услуги.

 1. Доброволно споделяне на лични данни и последиците от него

Въпреки че не сте задължени да ни предоставяте личните си данни, ако не го направите, това може да попречи на способността ни да предоставяме Услугите си, да попречи на използването на Уебсайта или да наруши функционалността на Услугите и Уебсайта ни.

 1. Какви лични данни събираме за Вас?

Събираме лични данни по време на посещенията Ви на нашия Уебсайт, включително онлайн дневник на активността, данни за трафика (включително IP адрес, време и дати на достъп, посетени страници, използван език, доклади за срив на софтуера и тип браузър) и информация за устройството. Част от тази информация може да не ви идентифицира лично, поради което не представлява лични данни.

Събираме и всички лични данни, които доброволно споделяте с нас, когато се свържете с нас.

И накрая, събираме лични данни, които изрично предоставяте за предоставяне на трети страни, като например вашето име и имейл адрес.

 1. Обосновка и правно основание за обработката на лични данни

Immediate Connect използва Вашите лични данни за определени цели, като стриктно спазва съответните правни основания.

Обработваме Вашите Лични данни само ако съществува легитимно правно основание. Правните основания, на които можем да обработваме Вашите Лични данни, включват:

– Вие изрично сте се съгласили с обработката на Вашите Лични данни за една или повече конкретни цели. Това се отнася за случаите, когато съзнателно ни предоставяте информацията си чрез Уебсайта, за да я споделим с трети страни. – Необходимостта от обработване е в съответствие със законните интереси, преследвани от Immediate Connect или трета страна. Това може да включва например подобряване на нашите Услуги или разглеждане или защита на правни искове. – Обработката е от съществено значение за спазването на законово изискване, на което Immediate Connect е подчинен.

По всяко време можете да се свържете с нас, като изпратите имейл на адрес support@immediateconnect.net, за да получите информация за нашия процес на преразглеждане. Това ще Ви даде по-ясна представа дали обработваме Вашите Лични данни въз основа на необходимостта от легитимни интереси, преследвани от Immediate Connect или от трета страна.

Тук е представена разбивка на целите, за които можем да обработваме Вашите Лични данни, и правните основания за тази обработка:

| # | Цел | Правно основание |

| 1 | Да споделяме вашите данни с трети страни по ваше искане | Вашето изрично съгласие |

| 2 | За да отговорим на Вашите запитвания, искания и/или жалби | Законни интереси, преследвани от Immediate Connect или трета страна |

| 3 | За да спазим всякакви правни задължения или съдебни или административни заповеди | Правно задължение |

| 4 | Да подобрим нашите услуги | Законни интереси, преследвани от Immediate Connect или трета страна |

| 5 | За да предотвратим измама, злоупотреба с нашите Услуги | Законни интереси, преследвани от Immediate Connect или трета страна |

| 6 | Провеждане и поддържане на различни поддържащи дейности за нашите Услуги | Законни интереси, преследвани от Immediate Connect или трета страна |

| 7 | За извършване на анализ, включително статистически анализ | Законни интереси, преследвани от Immediate Connect или трета страна |

| 8 | За да защитим нашите и на трети страни интереси, права и активи | Законни интереси, преследвани от Immediate Connect или трета страна |

 1. Споделяне на лични данни с трети страни

Immediate Connect може да разкрие Вашите Лични данни на трети страни – доставчици на услуги, като например доставчици на услуги за съхранение и хостинг, анализатори на информация за IP адреси и такива, които предоставят услуги за проучване на потребителския опит, аналитични, технически и диагностични услуги.

Освен това, при поискване от Ваша страна, можем да споделяме определени Лични данни с платформи за търговия с биткойни на трети страни. В тези случаи вашите данни се управляват съгласно съответните им политики за поверителност.

Immediate Connect може също така да разпространява Вашите Лични данни сред своите свързани лица и бизнес партньори, които позволяват на Immediate Connect да подобрява и усъвършенства услугите и продуктите, предлагани на потребителите.

Можем да разкрием Вашите Лични данни на държавни органи, местни власти и регулаторни органи, както и за да защитим нашите и на трети страни интереси, права и активи, включително за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

Освен това Вашите Лични данни могат да бъдат разкрити на потенциални купувачи, инвеститори или кредитори на Immediate Connect и/или на някое дружество от нейната група, или по време на подобна сделка (включително продажба на активи на дружеството) и/или във връзка със сливане, реорганизация, консолидация или несъстоятелност на Immediate Connect или на някое дружество от нейната група.

 1. Използване на бисквитки и услуги на трети страни

Нашият сайт може да включва използването на услуги на трети страни, включително аналитични компании или доставчици на реклами. Такива субекти също могат да използват бисквитки или подобни технологии съгласно собствените си политики.

Бисквитките, малки текстови файлове, съхранявани на Вашето устройство, когато посещавате нашия Уебсайт, са важни инструменти за събиране на информация за Вас и Вашето поведение. Тези данни ни помагат да подобрим вашето потребителско изживяване, да запомним вашите предпочитания, да адаптираме нашите предложения и да генерираме важни статистически данни.

Съществуват два основни вида „бисквитки“: „бисквитки“ за сесия, които са временни и съществуват само докато затворите уеб браузъра си, и постоянни „бисквитки“, които остават на устройството ви след приключване на сесията за сърфиране и позволяват на нашия уебсайт да ви разпознае, когато се върнете.

Ето кои са видовете бисквитки, които използваме:

| Тип на „бисквитките“ | Цел |

| – | – |

| Строго необходими бисквитки | Основни за навигацията и предоставянето на исканите функции |

| Функционалност Бисквитки | Запомняне при завръщане и припомняне на вашите избори |

| Бисквитки за производителност | Обобщаване на статистически данни и оптимизиране на производителността |

Моля, имайте предвид, че настройките на браузъра ви могат да бъдат коригирани така, че да блокират или премахват бисквитките частично или изцяло. Такива действия обаче могат да променят функционалността на Уебсайта.

Известие за онлайн проследяване: Понастоящем нашата услуга не реагира на сигнали „Не проследявай“.

 1. Съхранение на лични данни

Ние съхраняваме Вашите Лични данни за необходимия период от време, за да постигнем целите на обработката, посочени в тази Политика, или за по-дълъг период, ако това се изисква от приложимите закони, разпоредби или политики.

Периодично оценяваме Личните данни, които съхраняваме, за да определим дали е възможно изтриването им, като гарантираме, че не ги съхраняваме за период, надвишаващ необходимия.

 1. Предаване на лични данни на други държави или международни организации

Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени в държава извън вашето местоживеене или на международни организации. В такива случаи ние гарантираме, че са налице подходящи предпазни мерки за защита на вашите Лични данни и за защита на вашите права и правни средства за защита.

За жителите на Европейското икономическо пространство (ЕИП) следните условия ще осигурят гаранции и защита:

– Третата държава или международна организация е получила одобрение от Комисията на ЕС за осигуряване на достатъчна защита на прехвърлените лични данни. – Прехвърлянето се основава на правно приложим инструмент между публични органи или институции. – Прехвърлянето се извършва в съответствие със стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС.

За да научите повече за предпазните мерки, които прилагаме при прехвърляне на данни, моля, свържете се с нас на адрес: support@immediateconnect.net.

 1. Защита на личните данни

Прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим високо ниво на сигурност на Личните данни, като отчитаме рисковете, свързани с обработката.

Моля, имайте предвид, че при определени законови или други изисквания, които са извън нашия контрол, може да се наложи да споделяме Лични данни с трети страни, като например публични органи. При такива обстоятелства ние имаме ограничен контрол върху защитата, която тези субекти осигуряват на вашите Лични данни.

Предвид естеството на онлайн предаването на данни, не може да се гарантира пълна сигурност. Поради това не можем да гарантираме абсолютна защита на Личните данни, предавани ни по интернет.

 1. Външни връзки към уебсайтове

Нашият Уебсайт може да съдържа връзки към външни уебсайтове или приложения. Ние не контролираме тези сайтове или приложения, нито техните практики за събиране на данни. Ние не носим отговорност за практиките или политиките на тези сайтове на трети страни, включително за техните политики за поверителност и защита на данните. Нашата политика не обхваща действия, предприети в тези външни платформи.

Препоръчваме ви да се запознаете с политиките за поверителност на тези сайтове или приложения на трети страни, преди да ги използвате и да разкриете Личните си данни.

 1. Изменения на политиката

Възможно е периодично да преразглеждаме условията на тази Политика. Ще съобщим за тези актуализации, като публикуваме преработената Политика на нашия Уебсайт. За значителни промени ще ви информираме активно чрез подходящи методи за комуникация и чрез публикуване на известие на нашия Уебсайт. Всички промени влизат в сила незабавно след публикуването на актуализираната Политика на нашия Уебсайт.

 1. Вашите права по отношение на защитата на данните

Като цяло имате право да се информирате дали събираме Лични данни за вас, да преглеждате тези данни, да изисквате корекции, ако е необходимо, и да изисквате изтриване на Лични данни, които вече не са ни необходими. Също така имате право да ограничите съгласието си за определени дейности по обработване на данни.

За жителите на ЕИП обърнете внимание на следното:

Можете да упражните правата, описани по-долу, по отношение на вашите Лични данни, като се свържете с нас на адрес: support@immediateconnect.net.

Право на достъп

Можете да поискате потвърждение дали обработваме Лични данни за вас. Ако е така, можете да получите достъп до данните и допълнителна информация, включително за целите на обработката, категориите данни, получателите и периодите на съхранение на данните. Ако данните не са събрани директно от вас, можете да попитате за произхода им и дали се използват за профилиране. Ако данните се прехвърлят извън ЕИП, можете да се информирате за гаранциите.

Можем да предоставим копие от обработваните данни, като за допълнителни копия може да се наложи такса. Ако подадете искане по електронен път, ще предоставим данните в обичайно използван електронен формат, освен ако не е поискано друго.

Право на коригиране

Ако Личните ви данни са неточни, можете да поискате да ги коригирате. Въз основа на целите на обработката можете също така да поискате непълните данни за вас да бъдат допълнени.

Право на изтриване

Можете да поискате изтриване на личните си данни при определени обстоятелства. Това право обаче не се прилага, когато обработването е необходимо за изпълнение на правни задължения или защита на правни претенции.

Ограничение на обработката

Право При определени условия можете да поискате ограничаване на обработката на вашите Лични данни.

Право на преносимост на данните

Можете да поискате личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор при определени условия.

Право на възражение

Можете да възразите срещу обработката на Вашите Лични данни въз основа на легитимни интереси, преследвани от нас или от трета страна. Можете също така да възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг.

Право на оттегляне

Можете да оттеглите съгласието си за обработване на данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето.

Право на жалба

Имате право да подадете жалба до надзорен орган на ЕС относно обработката на Лични данни.

Вашите права могат да бъдат ограничени в съответствие със законодателството на ЕС или на държава членка.

Ние ще отговорим на вашите искания без неоправдано забавяне и в рамките на един месец от получаването им. Ако е необходимо поради сложността или обема на исканията, този срок може да бъде удължен с още два месеца. Ако има забавяне, ще ви информираме в рамките на един месец от получаването на искането ви, като посочим причините за това.

Вашите искания ще бъдат обработени безплатно, освен ако не са явно неоснователни или прекомерни, като в този случай си запазваме правото да начислим разумна такса или да откажем да действаме по искането.

За проверка на самоличността можем да поискаме допълнителна информация, ако имаме основателни съмнения относно самоличността на лицето, подало искането.

Издигнете търговията си до нови висоти

Впуснете се в революционно пътешествие в търговията с активи с Immediate Connect - необикновена комбинация от изкуствен интелект и големи данни, която отключва несравними възможности за търговия. Дайте си възможност да завладеете пазарите със забележителна прецизност и финес. Запознайте се с бъдещето на търговията още днес.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X